คนไทยไม่ทิ้งกัน บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา

 เปรียว     7 ก.พ. 2554

คนไทยไม่ทิ้งกัน บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา

คนไทยไม่ทิ้งกัน เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา หากพี่น้องชาวไทยร่วมชาติไม่ว่าจะอยู่ภาคใด ประสบภัยพิบัติหรือได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น สึนามิ น้ำท่วม
แผ่นดินไหว หรือแม้แต่สงคราม เราคนไทยก็จะช่วยเหลือกัน

ครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดบัญชีกระแสรายวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชื่อบัญชี "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา"
เลขที่ 101-3-42593-7 สำนักงานใหญ่สีลม

รองรับการโอนเงินจากประชาชนทั่วไปผ่านสาขาทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชา
สัมพันธ์ โทร.0-2626-3353 หรือบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333ที่มาข่าวจาก::: http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Media%20Room/2011/February/Pages/Press%20Release7%20Feb.aspx


ที่มา : http://www.bangkokbank.com

3,650


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย