หาเจ้าภาพของหวาน อาหาร-เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม

 siwalee    18 พ.ย. 2559

บ้านธรรมะปัณฑิตารมย์
เลขที่ 109/2 ม.8 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
โดยอาจารย์ปรีดา ปัณฑิตารมย์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก
โดยนำหลักธรรม"อริยสัจ 4" ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้และเผยแผ่ตลอด 45 พรรษา
มาจัดปฏิบัติธรรม ให้ความรู้ทางธรรมตามพระไตรปิฎก จะจัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์

ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนมาเข้ารับการอบรมความรู้ทางธรรมและนำไปปฏิบัติเพื่อสั่งสมอุนิสัยในทางธรรม
สัปดาห์ละประมาณ 15-20 คน

บ้านธรรมะปัณฑิตารมย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ทางธรรม นำปฏิบัติ เป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนา

เป็นการสอนฟรี มีอาหารน้ำดื่มฟรีให้แก่ผู้มาปฏิบัติ

หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพค่าของหวาน อาหาร-เครื่องดื่ม(สัปดาห์ละประมาณ 1,000.-บาท)
สามารถโทร.แสดงความประสงค์ได้ที่
โทร.081-4445954 อาจารย์ปรีดา ปัณฑิตารมย์

หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กสิกรไทย/ทุ่งครุ
เลขที่ 7562380153
ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จมรรคผลกันทุกคนทุกท่านครับ
ปฏิบัติธรรม 19.11.59

  3,231 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย