((ด่วน รับเจ้าภาพ 3 รูป สุดท้าย)) รับเจ้าพอุปถัมจองบวชพระธุดงค์กรรมฐาน บวชวันวิสาขบูชา ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นี้ สอบถาม087-007-8607

 ตะวันธรรม    23 พ.ค. 2561

รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์จองบวช พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่นที่ 33

--- อุปถัมภ์ 1 รูป ปวารณาตลอด 1 เดือน ---

<พิธีบวช> วันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นี้ // ถวายเป็นพุทธบูชา //

(รับเจ้าภาพ 15ท่าน)

กิจกรรมเจ้าภาพร่วมงาน
(มีขึ้นที่ กทม. เเละ สำนัก จ.พิจิตร) ดังนี้
-รับศีล
-ฟังสวดมนต์ถวายพรพระ
-ฟังธรรม อานิสงส์ อุปถัมภ์บวชพระ
-พิธีขิปผม
-พิธีมอบถวายชุดบริขารบวช ให้นาค
-พิธีรับพร
-พิธีรับของ ที่ระลึก
*กรณีเจ้าภาพไม่สามารถร่วมงานได้ เจ้าหน้าที่จะทำพิธีเเทน*

*** เเผ่เมตตาให้เจ้าภาพ ตลอด 1 เดือน ***

< พิธีบวชจริง >
จ.พิจิตร (ตามกำหนดการ)

<การฝึกอบรมของโครงการ>
-ปฏิบัติธรรม ฝึกกรรมฐาน 6-9 ชม.ต่อวัน
-ถือธุดงค์วัตร 13 ข้อ (ตามกำลัง)
เช่น ฉันมือเดียว, ฉันในบาตร,บิณฑบาตรเป็นเเถว,จำวัตรในกรด,อยู่ต้ต้นไม้
ถือจีวร3 ผืน,ถือผ้าบังสกุล, เป็นต้น
-ไม่รับกิจนิมนต์
-ถือธุดงค์วัตร ตามสถานที่อันสงบ ในสถานที่ต่างๆ 7 วันก่อนจบโครงการ

<ดำเนินโครงการ>
โดย.ศูนย์พุทธบริษัทสากล
โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"
ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู
คณะสาธุชน

<สอบถาม> 087-007-8607
ไอดีไลน์dhamma2559
www.dhammadee.com


• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ตายเพราะปาก (ติตติรชาดก)

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• เย ปมตฺตา ยถา มตา คนประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย