🎀ขอเชิญทำบุญวันแรกเริ่มต้นปีใหม่ 2565🎀 (เพื่อรับสิ่งดีดี ความเจริญ รุ่งเรืองตลอดปีใหม่) ร่วมบุญทอดผ้าป่า 120กอง (ตามกำลัง) และร่วมเทเสาฐานสร้าง "พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน" ขนาดยาว 29เมตร ณ พุทธสถาน "สวนป่าพุทธภาวนา" อ.บ่อไร่ จ.ตราด

 ตะวันธรรม  

🎀ขอเชิญทำบุญวันแรกเริ่มต้นปีใหม่ 2565🎀
(เพื่อรับสิ่งดีดี ความเจริญ รุ่งเรืองตลอดปีใหม่)
ร่วมบุญทอดผ้าป่า 120กอง (ตามกำลัง)
และร่วมเทเสาฐานสร้าง "พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน"
ขนาดยาว 29เมตร ณ พุทธสถาน
"สวนป่าพุทธภาวนา" อ.บ่อไร่ จ.ตราด

🙏🙏🙏
ปีเก่าผ่านไปจะดี จะร้าย ก็ไม่อาจแก้ไขได้
แต่ปีใหม่ เรายังไม่รู้ ว่าจะดีหรือร้าย
เราสั่งสมความดีไว้ ความดีจะส่งผล
สู่ความเจริญรุ่งเรืองให้เรา
สร้างมงคลแรกของปี...รับสิ่งดีดี ตลอดปี

🎗กำหนดการ🎗
วันที่ 1มกราคม 2565
เวลา 08.08 น.
พิธีบวงสรวง
เวลา 09.09น.
พิธีเทเสาฐานพระ
เวลา 10.00น.
สวดมนต์/ถวายภัตตาหาร/รับพร

🎗ร่วมทำบุญ ดังนี้🎗
1.จองเจ้าภาพทอดผ้าป่า 120กอง
(ทอดตามกำลัง) รับพระบูชาจำลอง1องค์
2.จองเจ้าภาพเสาฐานพระ 108ต้น
(จองต้นล่ะ 19,999บาท) สลักชื่อใต้ฐานพระ
เจ้าภาพรับพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
จำลองยาว 9นิ้ว1องค์
3.ทำบุญตามกำลัง

🚩บัญชี
ธ.กรุงเทพ
657-0-24754-1
พระศุภชัย

🚩สอบถามหรือจองเจ้าภาพ
โทร/ไลน์ 089-899-4099

🚩ดูเพิ่มเติม
เฟ็ส โครงการสร้างพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน หน้าตักยาว29เมตร สวนป่าพุทธภาวนา จ.ตราด

🔶โครงการสร้างพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน🔶
👉เพื่อวัตถุประสงค์ 👈
1.เป็นพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม
(สำหรับประชาชนทั่วไป)
2.เพื่อเป็นสถานที่บูชาสักการะแด่พระพุทธเจ้า
3.เพื่อเป็นสถานที่เตือนสติไม่ให้ผู้คนประมาทในชีวิต
ในเพศ ในวัย ในอาชีพ จากการสลดสังเวช เป็นค้น

หมายเหตุ.
ผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็ม เท่านั้น
ผู้ป่วยเป็นไข้ หรือไอ ห้ามร่วมงาน
ผู้จะร่วมงานกรุณาแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า

ที่มา : 0870078607

3,614


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย