ร่วมสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นด้วยทองเหลืองสูง13เมตรวัดป่าเมตตาวนาราม เชียงราย

 nitinai    11 พ.ค. 2561

วันที่29พค61...ร่วมยกหลวงปู่มั่นกัน
*********
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานหลวงปู่มั่นสูง13เมตรสูงที่สุดในภาคเหนือ วัดป่าเมตตาวนาราม และร่วมเททองหล่อพระสิง1ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จ.เชียงราย
*****เจ้าภาพทาสีทองรวมค่าแรงชุดละ15,000บาทรับพระสิง9นิ้ว1องค์
ใช้20ชุด
*******************
วันอังคารที่29พฤษภาคม2561(วันวิสาขบูชา)ยกหลวงรูปเหมือนหลวงปู่มั่น

**^^^****************^^^***
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างรูปหล่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยืน (ขนาดความสูง 13เมตร เพื่อประดิษฐานให้เป็นที่สักการะบูชา และเพื่อเป็นสังฆานุสติ ณ ลานกลางแจ้ง วัดป่าเมตตาวนาราม อ. พาน จ.เชียงราย
*********-****---*
**เสาค้ำฐานต้นละ5,500จำนวน8ต้น(รับพระสิง5นิ้ว1องค์)
****เสาเอกค้ำแกนกลางหลวงปู่มั่น25,000บาท(รับพระสิงขราด9”)
****บันไดขั้นละ999บาท
****เสาเล็ก16ต้นๆละ1,500บาท
หรือร่วม
1.เจ้าภาพปูนถุงละ130บาท200ถุง
2.เหล็ก12mm.ข้ออ้อยเส้นละ219บาท200เส้น
3.เหล็ก9mm300เส้นๆละ175บาท
4.ลวด30มัดๆละ109บาท
5.หินทรายรถละ1290บาท

เจ้าภาพทองเหลืองกิโลกรัมละ199บาท
เจ้าภาพทองเหลือง10กก(
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่
************************************
***ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาพาน
เลขที่ 522-0-43438-1
พระนิตินัย อุดมกัน

************************************
หมายเหตุ
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 091-451-19599 หรือ 098-310-8972เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
- ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ ทางวัดจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป — กับ นิตินัย อุดมกัน — กับ นิตินัย อุดมกัน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
วันที่29พค61...ร่วมยกหลวงปู่มั่นกัน
*********
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฐานหลวงปู่มั่นสูง13เมตรสูงที่สุดในภาคเหนือ วัดป่าเมตตาวนาราม และร่วมเททองหล่อพระสิง1ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จ.เชียงราย
*****เจ้าภาพทาสีทองรวมค่าแรงชุดละ15,000บาทรับพระสิง9นิ้ว1องค์
ใช้20ชุด
*******************
วันอังคารที่29พฤษภาคม2561(วันวิสาขบูชา)ยกหลวงรูปเหมือนหลวงปู่มั่น

**^^^****************^^^***
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างรูปหล่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยืน (ขนาดความสูง 13เมตร เพื่อประดิษฐานให้เป็นที่สักการะบูชา และเพื่อเป็นสังฆานุสติ ณ ลานกลางแจ้ง วัดป่าเมตตาวนาราม อ. พาน จ.เชียงราย
*********-****---*
**เสาค้ำฐานต้นละ5,500จำนวน8ต้น(รับพระสิง5นิ้ว1องค์)
****เสาเอกค้ำแกนกลางหลวงปู่มั่น25,000บาท(รับพระสิงขราด9”)
****บันไดขั้นละ999บาท
****เสาเล็ก16ต้นๆละ1,500บาท
หรือร่วม
1.เจ้าภาพปูนถุงละ130บาท200ถุง
2.เหล็ก12mm.ข้ออ้อยเส้นละ219บาท200เส้น
3.เหล็ก9mm300เส้นๆละ175บาท
4.ลวด30มัดๆละ109บาท
5.หินทรายรถละ1290บาท

เจ้าภาพทองเหลืองกิโลกรัมละ199บาท
เจ้าภาพทองเหลือง10กก(
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่
************************************
***ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาพาน
เลขที่ 522-0-43438-1
พระนิตินัย อุดมกัน

************************************
หมายเหตุ
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 091-451-19599 หรือ 098-310-8972เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
- ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ ทางวัดจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป — กับ นิตินัย อุดมกัน — กับ นิตินัย อุดมกัน


• วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม

• สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ สัตบุรุษคือคนดี ย่อมขจรไปได้ทั่วทิศทั้งหลาย

• เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน

• ขายจานชามถ้วยเมลามีนเกรดAราคาส่ง และเก้าอี้พลาสติก

• ลำดับคำกลอน ๙๙๙

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย