โครงการหล่อพระเจ้าทันใจหน้าตักสี่ศอก(สมเด็จองค์ปฐมฯ)***ทุกทิศ ทั่วไทย***(หล่อให้ฟรี)

 pasutha    16 ก.พ. 2554

โครงการหล่อพระเจ้าทันใจหน้าตักสี่ศอก(สมเด็จองค์ปฐมฯ)***ทุกทิศ ทั่วไทย (หล่อให้ฟรี)***เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปี***กับคุณปาล์ม(เจ้าสำนักเว็บผลบุญ)

ที่มาของโครงการ
ข้าพเจ้านายณัฏฐเศรษฐ์ กันหารินทร์(ปาล์ม) มีความประสงค์ ที่จะสร้างพระพุทธรูป ให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา
เพื่อให้พระพุทธศาสนา ดำรง 5000 ปี ในสถานที่ต่างๆ

รายละเอียด
พิมพ์ของพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย
หน้าตักสี่ศอก (สองเมตร) เป็นพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมฯ ของวัดป่าปฐมพุทธาราม พิมพ์พระจากวัดครูบาอาจารย์ของปาล์ม ซึ่งท่าน หล่อพระที่วัดเสร็จสิ้นแล้ว ปาล์มเลยขอมาไว้ เพื่อใช้หล่อถวาย ในสถานที่ต่างๆ

วัสดุในการหล่อ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย
วัดใด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมใดๆ ต้องการจะหล่อ สามารถติดต่อได้ เมื่อปาล์มและญาติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจะหล่อถวาย โดยทุกท่าน สามัคคีเป็นเจ้าภาพในค่าวัสดุช่วยกัน
ยินดี หล่อให้ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง

เกณท์ การพิจารณา สถานที่จะหล่อพระพุทธรูปไว้ ในสถานที่นั้นๆ
1.วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธ
2.สถานที่เอื้ออำนวย เหมาะสม
3.ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต้องการ
4.สถานที่พิจารณาแล้วว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง

ค่าใช้จ่ายในการหล่อพระพุทธรูป 1 องค์ ประมาณ 20,000 บาท ต่อ 1 องค์ (พระพุทธรูปขนาดนี้ หากไปจ้างช่างปั้น 1 แสนบาท เขาไม่เอาหรอก เขาจะเอาแพงกว่านั้น )

ท่านเจ้าอาวาสวัด หรือ เจ้าของสถานปฏิบัติธรรมใด สนใจ ติดต่อมาได้ ที่ปาล์ม(เจ้าสำนักเว็บผลบุญ) หรือเจ้าหน้าที่เว็บได้โดยตรงครับ
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน

การหล่อ พระพุทธรูป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการหล่อ ได้โดยไม่ต้องออกเงิน สามารถออกแรงก็ได้ โดยการช่วย หิ้วปูน หิน ทราย ในตอนหล่อพระพุทธรูปได้ เป็นการเพิ่มความสามัคคี ในชุมชน ได้ดีพอสมควร ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์พระ

อานิสงส์ในการร่วมหล่อองค์พระ

1.เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระพุทธรูป ให้มนุษย์ เทวดา มาร พรหม กายทิพย์ นาค ต่างๆ ได้ สักการะ
2.ถวายเป็นพุทธบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ มีสมเด็จองค์ปฐมฯ เป็นประธาน
3.ไถ่บาป ไถ่กรรม ช่วยให้บุญหนุนกุศลมากขึ้น หนีวิบากไม่ดี ตัดรอนกรรมไม่ดีลง
4.สร้างมหากุศล สู่มรรคผล นิพพาน
5.เป็นการทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ไปในตัว
6.หากยังต้องเกิด ในภพชาติใดภายหน้า หากไม่ถึงพระนิพพาน จะมีรูปงาม มากทรัพย์ เพรียบพร้อม ไปด้วยความสุข สุดท้ายมีพระนิพพานเป็นเบื้องปลาย

เหตุผล- ทำไม ต้อง หล่อพระปูน ไม่ทำพระที่ทำจากเงิน ทองนาค เพราะว่า พระที่ทำจาก โลหะต่างๆ ในอนาคต คนใจบาปขึ้น จะตัดเศียร จะ มาทำลาย เอาโลหะ ต่างๆไปขายหมด

พระปูน มีความคงทน ดูแลง่ายด้วย อีกทั้งมูลค่าในการสร้างไม่แพงมาก ไม่ทำให้เกิดความลำบาก ต่อพุทธบริษัท ที่ต้องไปตั่งหน้าตั้งตาเรี่ยไร กัน หมดไปมากมายหลายล้าน

โครงการของเรามุ่ง ให้คนได้มีส่วนร่วมจริงๆ เน้น อานิสงส์ ต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้าง คนแก่บางคน เกิดมาจนจะตายจากโลก พึ่งได้หล่อพระด้วยตนเอง ครั้งแรกในชีวิตก็มี ก็มาจาก การหล่อพระปูนนี่แหละ เยาวชนลูกเล็กเด็กแดง ก็สามารถ ช่วยหล่อพระได้ จึงเป็นการสร้างคนไปด้วยในตัว

ไม่ง่ายมาก ไม่ยากมาก สามารถ ทำได้


หมายเหตุ...ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่กระทู้นี้


- ชื่อเจ้าอาวาส+เบอร์โทรติดต่อ
- ชื่อวัด
- ที่อยู่วัด
- แผนที่วัด(ถ้ามีจะดีมากๆ)


แล้วคุณปาล์ม(เจ้าสำนักเว็บผลบุญ)และทีมงานเว็บผลบุญจะพิจารณาดำเนินการต่อไปอาจจะไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง นะครับ

ผลงานที่ผ่านมาของเรา(เว็บผลบุญ www.ponboon.com)

สำนักสงฆ์โนนกกโพธิ์(วัดบ้านเยี่ยม)
ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554

[URL=http://www.madoosi.com/index.php?p=show&mid=473403][/URL]

[URL=http://www.madoosi.com/index.php?p=show&mid=473402][/URL]


เชิญไปชมภาพต่างๆ ได้ที่
http://www.ponboon.com/board/index.p...ic,3203.0.html


อ้างถึง
โครงการหล่อพระเจ้าทันใจหน้าตักสี่ศอก(สมเด็จองค์ปฐมฯ)***ทุกทิศ ทั่วไทย***
http://www.ponboon.com/board/index.php/topic,3292.15.html


ที่มา : จากเว็บผลบุญ


พระมหาบุญชิต นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดทรายทองวัฒนา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร โทร.0862116428-0805114448 มีความประสงค์อยากได้พระประธานประจำลานธรรมเนื่องจากทางวัดได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี แต่ทางวัดไม่ค่อยมีปัจจัยแต่มีญาติโยมพร้อมที่จะร่วมแรงในการเทหล่อพระ ถ้ามีความประสงค์จะสร้างเป็นทานบารมีจริงก็โทรมาคุยก่อนได้และก็ขออนุโมทนาสาธุแก่ท่านที่มีศรัทธามาณโอกาสนี้


เจริญพร โยมณัฏฐเศรษฐ์ กันหารินทร์(ปาล์ม) มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้ไปสร้างหรือหล่อพระประธานทีศรีสะเกษ เป็นวัดสร้างใหม่สร้างมาได้ 6 ปี เพื่อจะได้ให้ญาติโยมกราบไหว้บูชา และอนุชนรุ่นหลังเป็นชนบท ตอนนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถ
จากพระอธิการสุธีร์ โทร 0894819770


พระชัยรัตน์ ต่อโชติ เจ้าอาวาส วัดบ้านคลองครามระชาสรรค์ หมู่ 11
ต.ปากแพรว อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340
โทร 0879407851ขอเจริญพรคุณโยมปาล์ม เจ้าสำนักเว็บผลบุญ ด้วยทางสำนักสงฆ์ ภูน้อย ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีอาตมาภาพ พระอาจารย์ณัฏฐ์ธรณ์ ชาคโร เป็นประธานสงฆ์แห่งนี้ มีความประสงค์ใคร่ขอโอกาสจากทีมงานของคุณโยม ช่วยมาดำเนินการหล่อองค์พระให้แก่สำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วยเพราะสำนักสงฆ์แห่งนี้เพิ่งบุกเบิกมาเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ถึงปี จึงยังขาดองค์พระประธานใหญ่ประจำสำนักสงฆ์ ทำเลของสำนักสงฆ์จะตั้งอยู่ติดโรงเรียนบ้านนาเลิน(ด้านหลัง)อยู่บนภูเขาลูกน้อย สูงแค่ประมาณ200-300 เมตรเท่านั้น ดังนั้น ทางพระอาจารย์จึงขอแจ้งมายังคุณโยม เพื่อรับพิจารณาและดำเนินการต่อไป ขอเจริญพร


ขอเจริญพรคุณโยมปาล์ม เจ้าสำนักเว็บผลบุญ ด้วยทางสำนักสงฆ์ ภูน้อย ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีอาตมาภาพ พระอาจารย์ณัฏฐ์ธรณ์ ชาคโร เป็นประธานสงฆ์แห่งนี้ มีความประสงค์ใคร่ขอโอกาสจากทีมงานของคุณโยม ช่วยมาดำเนินการหล่อองค์พระให้แก่สำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วยเพราะสำนักสงฆ์แห่งนี้เพิ่งบุกเบิกมาเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ถึงปี จึงยังขาดองค์พระประธานใหญ่ประจำสำนักสงฆ์ ทำเลของสำนักสงฆ์จะตั้งอยู่ติดโรงเรียนบ้านนาเลิน(ด้านหลัง)อยู่บนภูเขาลูกน้อย สูงแค่ประมาณ200-300 เมตรเท่านั้น ดังนั้น ทางพระอาจารย์จึงขอแจ้งมายังคุณโยม เพื่อรับพิจารณาและดำเนินการต่อไป ขอเจริญพร (พระอาจารย์ณัฏฐ์ 090-6672122,087-2024989)


เจริญพรคุณโยมปาล์ม เจ้าสำนักเว็ปผลบุญ
อาตมามีตวามประสงค์จะบอกบุญ คุณโยมและทีมงาน ช่วยมาดำเนินการหล่อพระสมเด็จองค์ประฐม ณ. สำนักบฎิบัติธรรม พุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์
(ม่อนเนินทอง) ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากสำนักบฎิบัติธรรมของอาตมากำลังทำการบุกเปิกสร้างและต้องการพระพุทธรูปเพื่อเป็นประธานใน สถานบฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการประดิษสถานพระพุทธสนาให้มั่นคงตราบถึง5000พระวัสสาและเป้นอนุสรณ์ แห่งปีมหามงคลพุทธชยันตี อันเป็นปี2600ปีแห่งการตรัสรู้แห่งองค์พระบรมศาสดา โดยณ ตอนนี้ทางสำนักบฏิบัติธรรมยังขาดปัจจัยในการสร้างพระประธาน เพราะต้องเอาเงินปัจจัยไปใช้ที่จำเป็นก่อน จึงใคร่ขอบอกบุญแก่คุณโยมและทีมงาน
ได้มาดำเนินการหล่อองค์พระให้ เพื่อเป็นการประดิษสถานพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึงยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้มาบฏิบัติธรรม เป็นที่สักการะแก่คน และเทวดาทั้งหลายสืบต่อคราบจนครบ5000 พระวัสสา
จึงแจ้งมาเพื่อขอให้คุณโยมพิจรณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
เจริญพร
(พระเทวฤทธิ์ เทวธมฺโม)
เจ้าสำนักบฎิบัติธรรมพุทธสถานล้านนาจ๋อมสรี๋คีรีพุทธชยันตีนุสรณ์
โทร089-8355136
emell -baramee2528 [url]@hotmail.com[/url]
http://baramee2528.tht.in
เส้นทางการเดินทางเข้าซอยเดียวกับพิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศเชียงใหม่ ไปอีก 8 กม.ขอเจริญพรคุณโยมปาล์ม เจ้าสำนักเว็บผลบุญ

หลวงตาวิเศษ เตชะวโร
วัดป่าธรรมะจารี
ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
Tel.082-119-6716


  3,641 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย