ฝากบอกบุญครับ

 PrakruSubath    25 ม.ค. 2561

ร่วมจัดตั้ง กองทุน “กัลยาณธโร กัลยาณศาสนธรรม”
สร้างศาสนทายาท กำลังแห่งพระศาสนา
เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ไม่มีชนชั้นวรรณะ ไม่มีนิกายไม่มีชนชาติไม่มีพรมแดน เพราะเราเป็น เพื่อนมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกเดียวกัน “วัดนาเหลืองนอก” จะเป็นอีกแรงอีกกำลังหนึ่ง เพื่อเป็นสะพานบุญ ให้แก่เหล่า ทานบดี คหบดี คณะเศรษฐี มหาเศรษฐี ผู้มักใฝ่ทำบุญ ผู้ใจบุญ ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา อีกทั้งให้โอกาส เด็กผู้ด้อยโอกาส ได้รับ โอกาสทางการศึกษา ได้มีการศึกษาที่ดี เพื่อพัฒนา ยกระดับตนเองยกระดับปัญญายกระดับคุณงามความดี เพื่อกลับมาตอบแทนทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา สืบต่อไป

รับสมัคร "พ่อแม่อุปถัมภ์ พ่อแม่อุปการะ" สนับสนุนให้ปัญญาเป็นทาน
สนับสนุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ขอญาติธรรม ในครอบครัว "กัลยาณธรรม" กับเรา

รวมถึง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์สำนักงาน หากท่านไม่ใช้แล้ว ส่งมอบมา เราส่งต่อ ทำบุญต่อ แก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล
สามารถแจ้ง หรือร่วมทำบุญได้ที่
วัดนาเหลือง "นอก" เลขที่ 789 หมู่ 3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร : 054-602514 // 061-2987494 // 095-5987923
E-mail address : Kandelivery@hotmail.com
FB : /วัดนาเหลืองนอก
Line : mahabotan
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 5071974363

ร่วมเสริมสร้าง คืนคนดีสู่สังคมชาวพุทธ ให้โอกาสเด็กเยาวชนไทยให้ได้มีการศึกษาที่เท่าเทียม
จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เป็นประจำทุกปี ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกๆปี
โครงการพระธรรมจาริก สู่ยอดดอย 61


หนาวนี้ @ น่าน


ขอรับบริจาคครับ


ขอรับบริจาคครับ


  3,309 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/related_story.php on line 22 Can not select from p_bokboon