ดาวน์โหลด/แจกหนังสือและซีดี หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

 พงพัน    

แนะนำวิธีการพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสู่ความหลุดพ้น
หลักการปฏิบัติไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัติได้เสมอๆในชีวิตประจำวัน
จะเกิดผลคือความเบื่อหน่ายของจิต คลายตัณหา และละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์๕ได้
จนถึงที่สุดในการปฏิบัติคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง

สามารถดาวน์โหลดกัณฑ์เทศน์ ได้ทันทีที่เว็บไซต์ วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี
หรือขอรับหนังสือทางลัดสู่สันติสุขและMP3 ทางไปรษณีย์
จัดส่งฟรี เพียงทิ้งชื่อและที่อยู่ไว้ที่เว็บบอร์ดขอรับหนังสือและซีดี

เว็บไซต์วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.watpachareongtham-chonburi.com/
  3,290 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย