ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕

 พระธรรมนูุุุุุุุน    6 ม.ค. 2555

ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕
ณ วัดนฤภัยประชาบำรุง ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ - แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔

***********
กำหนดงาน วันจัททร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ทำพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติและสมาทานศีล ๘ ฟังโอวาทจากอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ น. ทำพิธีลาสิกขา และสมาทานศีล ๕ แล้วเดินทางกลับบ้าน

จึงขอบอกข่าวการกุศลนี้มายังท่านผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ทราบและไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยทั่วกัน

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะตำบลสองคลอง เจ้าอาวาสวัดนฤภัยประชาบำรุง
และคณะอุบาสก อุบาสิกา วัดนฤภัยประชาบำรุง เป็นผุ้ดำเนินการ

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๑-๙๑๙-๐๘๖๒
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช


• วิธีนั่งสมาธิโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

• ...เ พื่ อ น...

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• 178(29/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย