ร่วมปิดทองพระสีวลีและพระอุปคุตกองบุญละ299บาท

 nitinai    25 ก.ย. 2560

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาทปิดทองพระสิวลีและพระอุปคุตผู้เลิศด้านลาภสักการะวัดป่าเมตตาวนาราม อ. พาน จ.เชียงราย
****************
-เจ้าภาพปิดทองทั้งองค์ๆละ55,000บาทรวมทุกอย่างหรือค่าทองคำเปลวชุดละ299บาทรับพระสิวลีจำลอง1องค์
(มี200องค์)

************************************
***ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาพาน
เลขที่ 522-0-43438-1
พระนิตินัย อุดมกัน
****ธนาคารกสิกรไท ออมทรัพย์. สาขาพาน. เลขที่ 002-1-19835-8
ชื่อพระนิตินัย. อุดมกัน

************************************
หมายเหตุ
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 091-451-19599 หรือ 098-310-8972เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
- ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ
************* https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• นาคกับพญาครุฑ (ปัณฑรกาชาดก)

• กรรมแบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ

• ปาปํ ปาเปน สุกรํ คนชั่วทำบาปได้ง่ายดาย

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• สเปร์ฆ่าเชื้อ ตราหลานนายห้าง (natural alcohol 70% + สารฆ่าเชื้อได้จริง polyaminopropyl biguanide)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย