สร้างบุญอันวิจิตร เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต ร่วมมหากุศล "สร้างวัด" ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

 naret    26 พ.ค. 2555

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย สมทบทุน "สร้างวัด" ถวายเป็นพุทธบูชา

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ณ บ้านห้วยด่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

...................................................

เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเรียญเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุน เพื่อสร้างวัด ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ-ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ตลอดถึงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันจักเป็นประโชยนืเป็นเอนกอนันต์ แก่ประเทศชาติและพระศาสนา

........................ ......................

ในเบื้องต้นนี้ ได้มีมหาอุบาสก-อุบาสิกาถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด และทางวัดร่วมกับสาธุชน ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง จึงทำให้มีพื้นที่ ที่จะสร้างวัดรวมทั้งหมด 8 ไร่
ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมาก ในการจัดสร้างเสนาสนะ-สร้างวัด ตลอดถึงซื้อที่ดินเพิ่มเติม ในการนี้จึงบอกบุญมายังท่านทั้งหลายเพื่อร่วมมหากุศล สมทบทุนสร้างวัด ตามกำลังศรัทธา


ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (ผู้ดูแลการสร้างวัด)
Email:thamma-nantha@hotmail.com

โทร:087-8076246

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล โอนปัจจัยสมทบทุน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(ทุนสร้างวัดสามัคคีธรรม)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
การสร้างวัด คือการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่

การทำบุญที่ที่นับว่าเป็นมหากุศล ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมาก?????

ต้องทำบุญถูกที่ ถูกเวลา ตรงกับความต้องการ และสิ่งที่ทำบุญจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนมาก วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำความดี การทำบุญเพื่อสร้างวัด จึงได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก เพราะเงินที่ทำบุญมีส่วนให้วัดสำเร็จได้ ถ้าไม่มีเราวัดคงจะสำเร็จไม่ได้ และที่สำคัญเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ ไปอีกนานเท่านาน


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• กิเลสพร้อมจะเกิดทุกเวลานาที ... เราจึงต้องพร้อมรับมือกับมันอยู่ตลอดเวลา สติที่ต่อเนื่องและปัญญาจะช่วยให้เรารับมือกับกิเลสได้

• คนมีบุญ สร้างบุญทานกุศล ทำโรงทานช่วยคนไปที่ไหนก็มีสิ่งรองรับ ถึงมีกรรมอยู่แต่ผลบุญก็ตามช่วย เมื่อตกทุกข์ได้ยาก กุศลบุญก็จะเข้าคุ้มครองรอดพ้นผ่านไปได้ ด้วยกุศลบุญ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย