เรียน เชิญท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญฉลอง ศาลาหอสวดมนต์ใหม่ (ถวายภัตตาหารเพล) วัดเทพนารี

 issyza    18 มิ.ย. 2554

 เรียน เชิญท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญฉลอง ศาลาหอสวดมนต์ใหม่ (ถวายภัตตาหารเพล) ในวันเสาร์ที่๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลาเริ่มโดยประมาณ ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาหอสวดมนต์ใหม่ 


ที่มา : www.watthepnaree.com


  3,540 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย