ด่วน..ทอดผ้าป่า2554กองสร้างกุฏิช่วยลูกเณรให้มีที่อยู่ เร็วที่สุด

 somrak    21 ม.ค. 2554

ด่วน ทอดผ้าป่า2554กองช่วยลูกเณรให้มีที่อยู่ เร็วที่สุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 วัดพันษีและคณะกรรมการได้มีมติเพื่อรื้อกุฏิหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักทั้งฝนตกแล้วรั่ว และปลวกกินเสียสวนใหญ่ คณะกรรมการเป็นห่วงความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องรื้อถอน เพื่อสร้างใหม่ ตอนนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน 28 รูป ต้องอาศัยอยู่ในศาลาการเปรียญแทน

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้จัดทอดผ้าป่าระดมบุญ ระดมทุน เพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนหลังเก่า และการก่อสร้างในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะจะทำเป็นกุฏิ 2 ชั้น เพื่อความพอเพียงแก่พระภิกษุสามเณรจำนวนมาก

ท่านสามารร่วมบุญทอดผ้าป่าได้จำนวน 2554 กอง ๆ ละ 399 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้มีที่พักอาศัยเร็วขึ้น ทอดถวาย วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้

ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้ได้ดังนี้

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-0-66348-3
ชื่อบัญชี วัดพันษี (ศาสนวัตถุ)

กรณีโอนจากต่างประเทศ SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคือ
ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร วัดพันษีตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบุญผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือวัดได้ที่นี้


คลิ๊กดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ล่างนี้ เป็นไฟล์ PDF
http://www.phrasomrak.com/images/stories/kutipansi/papapansi.pdf

สมุดบัญชีเล่มที่1 หน้าที่ 1-7(สมุดบัญชีแต่ละหน้าจะปรากฎเมื่อมีความเคลื่อนไหว)

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:-2554-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง กุฏิ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน

จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
แบบที่จะก่อสร้างกุฎิสงฆ์รูปภาพแบบ 3 มิติ กุฎิสงฆ์วัดพันษีเจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


• วัดหลวงสุมังคลาราม

• ใครได้ - ใครเสีย ? ( ๑ )

• น้ำผึ้ง

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• อาศัยความไม่สะอาด เพื่อเก็บกวาดกิเลส

• ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงขอพรพระราหู สร้างอาคารจอดรถ ของวัดภาษี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย