ด่วน..ทอดผ้าป่า2554กองสร้างกุฏิช่วยลูกเณรให้มีที่อยู่ เร็วที่สุด

 somrak    21 ม.ค. 2554

ด่วน ทอดผ้าป่า2554กองช่วยลูกเณรให้มีที่อยู่ เร็วที่สุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 วัดพันษีและคณะกรรมการได้มีมติเพื่อรื้อกุฏิหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักทั้งฝนตกแล้วรั่ว และปลวกกินเสียสวนใหญ่ คณะกรรมการเป็นห่วงความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องรื้อถอน เพื่อสร้างใหม่ ตอนนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน 28 รูป ต้องอาศัยอยู่ในศาลาการเปรียญแทน

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้จัดทอดผ้าป่าระดมบุญ ระดมทุน เพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนหลังเก่า และการก่อสร้างในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะจะทำเป็นกุฏิ 2 ชั้น เพื่อความพอเพียงแก่พระภิกษุสามเณรจำนวนมาก

ท่านสามารร่วมบุญทอดผ้าป่าได้จำนวน 2554 กอง ๆ ละ 399 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้มีที่พักอาศัยเร็วขึ้น ทอดถวาย วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้

ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้ได้ดังนี้

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-0-66348-3
ชื่อบัญชี วัดพันษี (ศาสนวัตถุ)

กรณีโอนจากต่างประเทศ SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคือ
ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร วัดพันษีตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบุญผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือวัดได้ที่นี้


คลิ๊กดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ล่างนี้ เป็นไฟล์ PDF
http://www.phrasomrak.com/images/stories/kutipansi/papapansi.pdf

สมุดบัญชีเล่มที่1 หน้าที่ 1-7(สมุดบัญชีแต่ละหน้าจะปรากฎเมื่อมีความเคลื่อนไหว)

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:-2554-&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8

การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง กุฏิ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน

จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14
แบบที่จะก่อสร้างกุฎิสงฆ์รูปภาพแบบ 3 มิติ กุฎิสงฆ์วัดพันษีเจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


รายนามผู้ร่วมบุญ

1. 05/04/54 วัดพันษี ร่วมบุญ 500 บาท
2. 21/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1197 บาท
3. 21/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 798 บาท
4. 22/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท

ลิงค์รายละเอียด
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8


ประมวลภาพกุฎิสงฆ์วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ภาพกุฏิก่อนรื้อถอนหลังเก่า


รายนามผู้ร่วมบุญ

5. 23/01/53 คุณโยม เทวานิน ร่วมบุญ 100 บาท
6. 23/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
7. 23/01/53 คุณโยมโจโฉ ร่วมบุญวันเกิด 500 บาท
8. 23/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
9. 23/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2000 บาท
10. 25/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท

ยอด ณ วันที่ 26 มกราคม 2554
จำนวนเงิน 6095.49 บาท
ได้จำนวนกอง 15.27 กอง


ลิงค์รายละเอียดงานบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8ประมวลภาพกุฎิสงฆ์วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์เจ้าคณะตำบลจารพัตเป็นประธานในพิธีรื้อถอนกุฏิ


รายนามผู้ร่วมบุญ

1. 05/04/54 วัดพันษี ร่วมบุญ 500 บาท
2. 21/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1197 บาท
3. 21/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 798 บาท
4. 22/01/54 คุณโยม มนต์ชัย ร่วมบุญ 399 บาท
5. 23/01/53 คุณ โยม เทวานิน ร่วมบุญ 100 บาท
6. 23/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
7. 23/01/53 คุณ โยมโจโฉ ร่วมบุญวันเกิด 500 บาท
8. 23/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
9. 23/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2000 บาท
10. 25/01/53 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
11. 26/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1000 บาท
12. 27/01/53 คุณโยม น.ส.มาภรณ์ แก้วหนองเสม็ด ร่วมบุญ 800 บาท
13. 27/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 400 บาท
14. 27/01/54 คุณโยม พิมพิไล ร่วมบุญ 399 บาท
15. 28/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 400 บาท
16. 28/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 268 บาท
17. 29/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
17. 29/01/54 คุณโยม พงษ์ศักดิ์ ร่วมบุญ 1995 บาท
19. 30/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 980 บาท
20. 30/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2000 บาท
21. 31/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
22. 31/01/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท

ยอด ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

จำนวนเงิน 15,436.49 บาท

ได้จำนวนกอง 38.68 กอง


รายชื่อผิดผลาดประการใดโปรดแจ้ง
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
somrak43@hotmail.com


ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8ผมขอร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ด้วยนะครับ
ได้โอนเงินไป 500 บาท เมื่อ 02/02/54 เวลา 14.10 น.ครับ

ปรีชา อิศรวิริยะกุล


อนุโมทนาคุณโยม ปรีชา อิศรวิริยะกุล ที่ได้ร่วมบุญกองผ้าป่าเพื่อสร้างกุฎิสงฆ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พระภิกษุสามเณร ที่เป็นหน่อเนื้อนาบุญ
บุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจงพลันสำเร็จตามความปรารถนาของคุณโยมทุกประการเทอญ

ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพันษี
http://www.phrasomrak.comดาวน์โหลดไฟล์สำหรับวิทยุเพื่อเปิดสปอตช่วยเหลือและผู้สนใจ
http://www.phrasomrak.com/images/stories/kutipansi/01papawatpansi.mp3


กองบุญผ้าป่า กองที่ 39 อย่างไม่เป็นทางการ คือคุณโยม ann ที่ได้ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้ได้มีที่พักอาศัยเร็วยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้พระภิกษุสามเณรกว่า 20 กว่ารูป พักอาศัยอยู่ในศาลาวัด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่คุณโยมและครอบครัวตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ

ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพันษี
http://www.phrasomrak.com


ร่วมทำบุญ 1 กอง ทำบุญสร้างกุฎิสงฆ์

โอนเงินแล้ว เมื่อวันที่ 04/02/54 2 ครั้ง คือ

1. 300 บาท โอนเวลา 13:53:11 น.

2. 99 บาท โอนเวลา 14:28:46 น.

รวมเงินทั้งสิ้น 399 บาท

ขออนุโมทนาบุญทุกประการกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุๆๆค่ะประมวลภาพรื้อถอนกุฎิสงฆ์วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์เจ้ากำนันตำบลจารพัตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรื้อถอนกุฏิ

http://www.phrasomrak.com


รายนามผู้ร่วมบุญสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษี ต่อ

23. 31/01/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
24. 31/01/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 150 บาท
25. 01/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
26. 01/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
27. 01/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 75 บาท
28. 02/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
29. 02/02/54 คุณโยม ปรีชา อิศรวิริยะกุล ร่วมบุญ 500 บาท
30. 03/02/53 คุณโยม ขวัญยุคล แทนค้ำ ร่วมบุญ 300 บาท
31. 03/02/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
32. 04/02/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
33. 04/02/54 คุณโยม ann ร่วมบุญ 300+99 บาท
34. 04/02/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399.07 บาท
35. 05/02/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
36. 05/02/53 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 999.99 บาท
37. 07/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
38. 08/02/54 คุณโยม เสาวณีย์ อัจจิระลือชา ร่วมบุญ 802 บาท
39. 08/02/54 คุณโยม กฤษฏ์ จตุรสุขสกุล ร่วมบุญ 200 บาท
40. 09/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
41. 10/02/54 คุณโยม จินตนา โลหอุ่นจิตร ร่วมบุญ 4000 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)


ยอด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00 น.

จำนวนเงิน 26,258.55 บาท

ได้จำนวนกอง 65.81 กอง

รายชื่อผิดผลาดประการใดโปรดแจ้ง
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
somrak43@hotmail.com


ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8


ช่วงนี้ คณะพระภิกษุสามเณร 60 กว่ารูป
ได้เดินทางมาอบรม บาลีก่อนสอบสนามหลวง
อบรมถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิสงฆ์กันนะโยม เพื่อพัฒนาศาสนทายาทด้วย


TT-POOL;4377539ขอร่วมทำบุญผ้าป่าสร้างกุฏิ วัดพันษี เป็นจำนวนเงิน 400 บาทครับ

โอนเมื่อวันที่ 14/02/54 เวลาประมาณ 20:10 ทาง ATM

From A/C SCBA 2392230127

To A/C KTBA 4060663483

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ

กองบุญผ้าป่า กองที่ 66 อย่างไม่เป็นทางการ คือ คุณโยม TT-POOL ที่ได้ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้ได้มีที่พักอาศัยเร็วยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้พระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอศีขรภูมิ จำนวนกว่า 60 รูป ได้เดินทางมากวดวิชาภาษาบาลีเพื่อเตรียมสอบ บาลีสนามหลวง แต่ที่พักต้องใช้อาคารเรียนเป็นที่พักแทน กิจกรรมแบบนี้ทางวัดทำทุกปี แต่ก่อนมีกุฎิรองรับได้ แต่ตอนนี้ไม่มีต้องใช้ศาลา และอาคารเรียนแทน เป็นที่พัก จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและได้ร่วมด้วยช่วยกันให้กุฎิหลังนี้เสร็จโดยเร็ว

ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพันษี
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.comรูปภาพแบบ 3 มิติ กุฎิสงฆ์วัดพันษีเจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบุญผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือวัดได้ที่นี้


คลิ๊กดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ล่างนี้ เป็นไฟล์ PDF
http://www.phrasomrak.com/images/stories/kutipansi/papapansi.pdfกองบุญผ้าป่า กองที่ 83 อย่างไม่เป็นทางการ คือ คุณโยม somchay ที่ได้ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้ได้มีที่พักอาศัยเร็วยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้พระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอศีขรภูมิ จำนวนกว่า 60 รูป ได้เดินทางมากวดวิชาภาษาบาลีเพื่อเตรียมสอบ บาลีสนามหลวง แต่ที่พักต้องใช้อาคารเรียนเป็นที่พักแทน กิจกรรมแบบนี้ทางวัดทำทุกปี แต่ก่อนมีกุฎิรองรับได้ แต่ตอนนี้ไม่มีต้องใช้ศาลา และอาคารเรียนแทน เป็นที่พัก จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและได้ร่วมด้วยช่วยกันให้กุฎิหลังนี้เสร็จโดยเร็ว

somchay
โมทนาสาธุ พระคุณเจ้า ร่วมบุญ ๓๐๐ ฿
โอนแล้วจะแจ้งให้พระคุณท่าน. ทราบขอรับ สาธุ
โอนปัจจัย ร่วมสร้างกุฎิช่วยลูกเณร แล้วขอรับ ๓๐๐ ฿
โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ พระคุณเจ้ากองบุญผ้าป่า กองที่ 89 อย่างไม่เป็นทางการ คือ คุณโยม ผู้แสวงบุญ ที่ได้ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรให้ได้มีที่พักอาศัยเร็วยิ่งขึ้น คุณโยมเป็นผู้หนึ่งที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศาสนาทายาท ด้วยการสร้างกุฎิสงฆ์ในครั้งนี้ ขอความเจริญ ความมั่งมี ความสุข ความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่านและครอบครัวด้วยเทอญ

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและได้ร่วมด้วยช่วยกันให้กุฎิหลังนี้เสร็จโดยเร็ว


[quote]
author=ผู้แสวงบุญ link=topic=3174.msg27753#msg27753 date=1298542690กราบมนัสการพระคุณเจ้า

โอนเงินร่วมทำบุญผ้าป่า 1 กอง ทาง ATM เจ้าคะ
จำนวนเงิน 399.- บาท เวลา 14:38 น. วันที่ 24 ก.พ. 54

ขอน้อมจิตร่วมอนุโมทนาบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ กับทุกท่านทุกประการ สาธุ
[/quote]


วันนี้เป็นวันสุดท้าย ที่คณะพระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม กว่า 60 รูป เข้ามากวดบาลีประโยค 1-2 และช่วงบ่ายจะเป็นการทดสอบสนามวัด เพื่อเป็นการวัดความรู้ก่อนสอบ ที่จะไปสอบจริงที่สนามหลวงระดับจังหวัดต่อไป

ฝากช่วยดูแล หรือช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญนี้ต่อ เพื่อลูกพระลูกเณรที่ไม่มีที่พักด้วยการสร้างกฎิสงฆ์ด้วยนะคุณโยม


สามเณรพร้อมหนังสือบาลี ทายาททางพระพุทธศาสนา
จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แล้วดังนี้

1.คุณโยม สมหญิง จ.นนทบุรี รหัสลงทะเบียน RE938817368TH
2.คุณโยม มาภรณ์ จ.กระบี่ รหัสลงทะเบียน RE938817371TH
3.คุณโยม จินตนา จ.สมุทรปราการ รหัสลงทะเบียน RE938817385TH

ตรวจสอบการจัดส่งได้ตามลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
086-2602702
http://www.phrasomrak.com


ได้รับจดหมายจากคุณโยม ธรรมสรณ์ จ.สมุทรปราการ ที่ส่งจดหมายมารับใบอนุโมทนาบัตรแล้ว

เดียวทางคณะกรรมการจะจัดส่งไปให้เร็วๆนี้ นะคุณโยม

ขออนุโมทนาที่คุณโยมให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณร เพราะการก่อสร้างครั้งนี้ใช้งบเป็นล้าน สาธุวันนี้ 1 มี.ค. 54 คณะพระภิกษุสามเณรวัดพันษี สอบบาลีสนามหลวง เป็นวันที่ 2 วิชา บาลีไวยากรณ์ เป็นวันสุดท้ายของการสอบ สาธุ ขอให้สอบได้ทุกรูป จะได้เป็นกำลังสำคัญต่อพระพุทธศาสนา และจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างกุฎิสงฆ์นี้ให้เสร็จลุล่วงด้วยดี สาธุ สาธุ ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยยอดจองผ้าป่า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 ดังรายละเอียด

เจ้าภาพที่จะเดินทางมาทอดเองวันที่ 13 เม.ย. 54 นี้

แจ้งความประสงค์มาแล้ว 1,072 กอง/ท่าน

เจ้าภาพที่เดินทางมาทอดเองไม่ได้ไม่ได้ (ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร) ถวายก่อนแล้ว 90 กอง/ท่าน

รวมจำนวนกองทั้งสิ้น 1,162 กอง/ท่าน

ยังขาดกองบุญผ้าป่าอีก 1,392 กอง
รายนามผู้ร่วมบุญสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษี ต่อ

42. 11/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
43. 11/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1999 บาท
44. 11/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 150 บาท
45. 12/02/54 คุณโยม สมหญิง งามพรประเสริฐ ร่วมบุญ 1000 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)
46. 14/02/54 คุณโยม TT-POOL ร่วมบุญ 400 บาท
47. 15/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
48. 16/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
49. 17/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1000 บาท
50. 18/02/54 คุณโยม ธาดา มหาทำนุโชค ร่วมบุญ 300 บาท (ธนาณัติ)
51. 19/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 680 บาท
52. 21/02/54 คุณโยม ธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์ ร่วมบุญ 350 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)
53. 21/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
54. 21/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
55. 21/02/54 คุณโยม โอมธนกฤต ร่วมบุญ 100 บาท
56. 22/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 20.99 บาท
57. 23/02/54 คุณโยม น.ส. ชนกพร เผ่าศิริ ร่วมบุญ 500 บาท
58. 23/02/54 คุณโยม somchay ร่วมบุญ 300 บาท
59. 24/02/53 สิทธิโชค ลักขณานุกูล ร่วมบุญ 399 บาท
60. 24/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1197 บาท
61. 24/02/54 คุณโยม ผู้แสวงบุญ ร่วมบุญ 399 บาท
62. 25/02/54 คุณโยม อนุวัตร์ ร่วมบุญ 300 บาท
63. 25/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
64. 27/02/11 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 400 บาท


ยอด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554

จำนวนเงิน 36,552.54 บาท

ได้จำนวนกอง 91.61 กอง

รายชื่อผิดผลาดประการใดโปรดแจ้ง
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร
086-2602702
www.phrasomrak.com
somrak43@hotmail.com


ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แล้วดังนี้

4.คุณโยม มยุรี จ.กรุงเทพฯ รหัสลงทะเบียน RF320526482TH
5.คุณโยม ธรรมสรณ์ จ.สมุทรปราการ รหัสลงทะเบียน RF320526496TH

ตรวจสอบการจัดส่งได้ตามลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

ถ้าภายใน 15 วัน ไม่ได้รับกรุณาติดต่อ somrak43@hotmail.com

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
086-2602702
http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญช่วยเหลือพระเณรให้มีที่พักอาศัย
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8


ยอดจองผ้าป่า ณ วันที่ 3 มีนาคม 2554 ดังรายละเอียด

เจ้าภาพที่จะเดินทางมาทอดเอง
วันที่ 13 เม.ย. 54 นี้
แจ้งความประสงค์มาแล้ว 1,146 กอง/ท่าน

เจ้าภาพที่เดินทางมาทอดเองไม่ได้
(ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร)
ถวายก่อนแล้ว 125.33 กอง/ท่าน
จำนวนเงิน 50,009.54 บาท

รวมจำนวนกองทั้งสิ้น 1,271.33 กอง/ท่าน
ยังขาดกองบุญผ้าป่าอีก 1,282.67 กอง[quote]=Francis_NY;4438445โอนแล้ววันนี้ 400 บาทถ้วนครับ[/quote]

อนุโมทนาบุญ คุณโยม Francis_NY ที่ได้ร่วมบุญกองผ้าป่า 1 กอง เพื่อร่วมสนับสนุนงานบุญ สร้างกุฎสงฆ์แด่พระผู้มาจากทิศทั้ง 4 สาธุ ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่าน ด้วยอานิสงส์นี้

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8duangkamol;4444974โอนร่วมทำบุญจำนวนเงิน 320.- บาท โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ

อนุโมทนาบุญ คุณโยม duangkamol ที่ได้ร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างกุฎิสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างถาวรวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนา สาธุ

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8


ขออวยพรวันเกิดคุณโยม ให้มีความสุขความเจริญ คิดหวัง ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น ด้วยอำนาจและบุญกุศลที่ได้ร่วมบุญสร้างกุฎิในครั้งนี้ สาธุ


ร่วมทำบุญ ด้วยคะ วันนี้เป็นวันเกิดค่ะ
และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
โอนทาง SCB easy net จำนวนเงิน 399 บาทค่ะ

บัญชีผู้โอนเงิน
เลขที่บัญชี XXXX036010
บัญชีผู้รับเงิน
เลขที่บัญชี - ชื่อเรียกบัญชี 4060663483 - วัดพันษี ศาสนวัตถุ
ชื่อบัญชี WATPHANSEE
ธนาคารผู้รับโอน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วิธีการโอนเงิน
วิธีการโอนเงิน โอนแบบทันที


อนุโมทนาบุญ คุณโยม ณัฎฐวิศา ที่ได้ร่วมบุญทอดผู้ป่าสร้างกุฎิสงฆ์ ในครั้งนี้ ด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้คุณโยมและครอบครัวประสบสุขตลอดไป เทอญ

name="ณัฎฐวิศา จำปา"นางสาวณัฎฐวิศา จำปา และครอบครัว
ขอร่วมทำบุญก่อสร้างกุฎิสงฆ์ 3 กอง x 399 บาท = 1197

บัญชีผู้รับเงิน
เลขที่บัญชี 4060663483
ชื่อบัญชี WATPHANSEE
ธนาคารผู้รับโอน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่ต้องการโอน 1,197.00 บาท
ค่าธรรมเนียม 25.00 บาท
คำอธิบาย ร่วมทอดผ้าป่า ก่อสร้างกุฏิสงฆ์
วัน-เวลาที่ทำรายการ 04/03/2554 - 20:05:16


อนุโมทนาบุญ คุณโยม ptham ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษี จำนวน 1 กอง เพื่อเป็นที่พักอาศัยและการปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จทุกประการ

[quote]=ptham;4454597ขอร่วมบุญด้วย 1 กองครับ
วันที่ทำรายการ
07/03/2011 02:34:27 PM.
วิธีโอนเงิน ออนไลน์ (06.00-21.00)
ธนาคารเจ้าของบัญชี BANGKOK BANK
เพื่อเข้าบัญชี 406-0-66348-3 วัดพันษี(ศาสนวัตถุ)
ชื่อเจ้าของบัญชีในฐานข้อมูล WATPHANSEE
จำนวนเงิน (บาท) 399.00
[/quote]เจริญพร คุณโยม วราภรณ์

วันนี้ได้จัดส่ง ใบอนุโมทนาบัตรส ร้างกุฎิ และคุณโยมมีความ ตั้งใจอยากได้ซี ดีเลยจัดส่งไปให ้ด้วย ถึงจะโอนผิดบัญช ีก็ตาม

ทะเบียนรับใบอนุ โมทนาบัตรทางไปร ษณีย์ RE938818828TH

ตรวจสอบการจัดส่ งได้ตามลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ กรุณาแจ้งมาที่ somrak43@hotmail.com

เจริญพรเพื่อทรา บ

พระสมรัก ญาณธีโร

www.phrasomrak.com


[quote]=bkk_life;4454619ขอร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สร้างกุฏิสงฆ์ จำนวนเงิน 480 บาทครับ
โอนเงินเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554
ขอโมทนาบุญทุกประการครับ[/quote]

อนุโมทนาบุญ คุณโยม bkk_life ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษี จำนวน 1 กอง เพื่อเป็นที่พักอาศัยและการปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จทุกประการ

http://www.phrasomrak.com


name="จิรวัฒน์ เตชะพูลปัญญ"กราบนมัสการ พระอาจารย์สมรัก ครับ
กระผมขอร่วมบุญทอดผ้าป่า 1 กอง สร้างกุฎิสงฆ์ด้วยคนครับ
เป็นเงิน 400 บาท พรุ่งนี้กระผมจะโอนเงินให้นะครับ
ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สมรักและผู้มีจิตใจร่วมบุญทุกท่านครับ
สาธุ

อนุโมทนาบุญคุณโยม จิรวัฒน์ที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฎิในครั้งนี้ และได้แสดงเจตจำนงค์จะช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญ โดยได้ช่วยนำแผ่นพับไปประชาสัมพันธ์บอกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ด้วยด้วย

สาธุ
http://www.phrasomrak.comยอดจองผ้าป่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ดังรายละเอียด

เจ้าภาพที่จะเดินทางมาทอดเอง
วันที่ 13 เม.ย. 54 นี้
แจ้งความประสงค์มาแล้ว 1,526 กอง/ท่าน

เจ้าภาพที่เดินทางมาทอดเองไม่ได้
(ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร)
ถวายก่อนแล้ว 160.76 กอง/ท่าน
จำนวนเงิน 64,145.54 บาท

รวมจำนวนกองทั้งสิ้น 1,686.76 กอง/ท่าน
ยังขาดกองบุญผ้าป่าอีก 867.23 กอง
เครื่องจักรขนาดใหญ่ 2 คัน กำลังรื้อกองปรักหักพังเพื่อเตรียมเทดินปรับพื้นที่

คาดว่าจะใช้ดินไม่ตำกว่า 200 คันรถ คิดเป็นจำนวนเงิน 30000-40000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดจะร่วมบุญ ก็สามารถร่วมบุญโอนผ่านธนาคาร หรือเดินทาง

มาร่วมบุญด้วยตนเองได้ที่วัดพันษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0862602702รายนามผู้ร่วมบุญสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษี ต่อ

65. 28/02/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
66. 01/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
67. 01/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 800 บาท
68. 02/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
69. 02/ 03/54 คุณโยม มยุรี ชัยสิทธิกุล ร่วมบุญ 7980 บาท (รับใบอนุโมทนาบัตร)
70. 02/03/54 คุณโยม ปาณบดี เอกะจัมปกะ ร่วมบุญ 400 บาท
71. 02/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
72. 02/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 400 บาท
73. 02/03/54 คุณโยม อัจฉรา สัตยาพันธุ์ ร่วมบุญ 399 บาท
74. 02/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 480 บาท
75. 02/03/54 คุณโยม เกียรติอุ่น ร่วมบุญ 399 บาท
76. 02/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 400 บาท
77. 03/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 500 บาท
78. 03/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
79. 03/03/54 คุณโยม Francis_NY ร่วมบุญ 400 บาท
80. 03/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 399 บาท
81. 03/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
82. 03/03/54 คุณโยม suppysuppy ร่วมบุญ 20 บาท
83. 03/03/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 480 บาท
84. 04/03/54 คุณโยม duangkamol ร่วมบุญ 320 บาท
85. 04/03/54 คุณโยม นางสาวณัฎฐวิศา จำปา และครอบครัว ร่วมบุญ 1197 บาท


รายชื่อผิดผลาดประการใดโปรดแจ้ง
พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร
086-2602702
www.phrasomrak.com
somrak43@hotmail.com


ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แล้ว ดังนี้

1. นุสรา วิมานันท์ กรุงเทพ
2. นายสุโข ศิริโชคจินดา กรุงเทพฯ
3. นางสาวปาริชาติ เตชะนันท์มณี จังหวัดราชบุรี
4. รวิกานต์ เอี่ยมสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวไณยณันทร์ นิสสัยสุข จ.ปทุมธานี รหัสลงทะเบียน RE938831268TH

ตรวจสอบการจัดส่งได้ที่ลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/


ภายใน 15 วัน ถ้ายังไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาแจ้งไปที่ somrak43@hotmail.com
หรือ 086-2602702

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


ฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศการทอดผ้าป่าสร้างกุฎิสงฆ์วัดพันษีได้ที่

http://www.phrasomrak.com

วันที่ 12-13 เมษายน 2554 นี้ ตลอดทั้งวัน

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร


  3,242 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย