ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนถมดินรอบเขื่อน และบูรณะเรือนกรรมฐาน ๖๐ หลัง ทอด ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 yajai   25 เม.ย. 2560


 กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี 

 วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  เวลา ๐๗.๓๐ น.  รถออกจากวัดธาตุทอง สุขุมวิท จำนวน ๑ คัน

 เวลา ๐๘.๐๐ น.  รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน ๒ คัน

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย และเวียนเทียน

 เวลา ๐๙.๓๐ น.  พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

 เวลา ๑๐.๑๕ น.  ธรรมปฏิสันถาร โดยอาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล

 เวลา ๑๑.๑๕ น.  รับประทานอาหารพร้อมกัน

 เวลา ๑๒.๐๐ น.  รายการธรรมะธัมโม โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เวลา ๑๓.๐๐ น.  ทอดผ้าป่าสามัคคี พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา

 เวลา ๑๔.๐๐ น.  เสร็จพิธีทอดผ้าป่า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เปิดอ่านหน้านี้  3224 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย