เจริญพรอนุโมทนาบุญ...งานเททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย

 thongyodrak    9 ต.ค. 2563

อนุโมทนาบุญ


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


ภาพพระสงฆ์ในการอุปสมบทหมู่ เนื่องในงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ


ท่านเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ กำลังหลอมทองคำเพื่อหล่อส่วนของเศียรพระพุทธรูป


พิธีตักบาตรเทโวโรหณะในช่วงเช้า...ก่อนพิธีเททองหล่อพระประธานฯ ในช่วงบ่าย


พระครูกัลยาณานุโยค ท่านเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว โปรยดอกไม้ในบริเวณพิธีเททองฯ


เศียรพระพุทธชินราช พระประธานประจำอุโบสถวัดหนองบัวน้อย รอช่างนำไปทำการตกแต่ง


ส่วนขององค์พระพุทธชินราช รอการตกแต่ง


พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย ผู้เป็นเสาหลักนำพาญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อย ให้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวง และเป็นผู้จัดการดูแลงานเททองฯ ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีงาม...ขอพระคุณท่านจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป...สาธุๆๆ


  3,746 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย