ขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดพระป่าสามัคคี

 eakrasit    25 มี.ค. 2560ขอเชิญร่วมร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดพระป่าสามัคคี
ทอด ณ วัดหนองกระโซ่
หมู่่ 11 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 081-0060049

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๐ ( แรม ๗ ค่ำ เดื่อน ๑๑)
เวลา ๑๐.๓๙ น. พิธียกช่อฟ้า
เวลา ๑๑.๑๙ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี

จองเป็นเจ้าภาพผ้าป่าได้ที่ผู้ใหญ่บุญส่ง การะเวก อดิตผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ โทร 081-3786735 -081-0060049
คณะกรรมการวัด และช้าวบ้านหนองกระโซ่ หนองศรีเทพ หนองกุฎีทอง ร่วมกันจัดงาน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : eakrasit@gmail.com


บอกบุญสาธุชนคนใจบุญทั่งหลาย ศาลาการเปรียญที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่เล็กน้อยซึ่งจะเร่งทำให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้มีการปิดทองฝังลูกนิมิตรต่อไปในวันข้างหน้า จึงขอผู้ที่มีจิตศรัทธาในบวรณ์พระพุทธศาสนาร่วมกันบริจากแล้วแต่จะศรัทธานะครับคุณโยม


• ดนตรีเพื่อสมาธิ4 (ผ่อนคลาย บำบัดความเครียด) Meditation music

• "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• หิรินิเสโธ ปุริโส โกจิ โลกสฺมิ ํ วิชฺชติ คนผู้งดด้วยความละอายแก่ใจหาได้น้อยในโลก

• ๑๑.ปางรับหญ้าคา

• สอนลูกมองโลก

• "ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าขรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย