ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทรัพย์ในการซ่อมแซมการก่อสร้าง ติดต่อสอบถาม085-116-1621 พระครูสมุห์สายันต์ อาภากโร

 totlove2559    27 มี.ค. 2560• "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร (วัดทองบางพรม)

• กระรอกเจาะมะพร้าว

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ๘.ปางรับมธุปายาส

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย