เชิญร่วมทำบุญถวายไมค์โครโฟนและขาไมค์ ถวายวัดป่าโนนสำราญ

 Poramet2545    24 ส.ค. 2562

เจริญพร อาตมาภาพ สามเณร ปรเมทร์ วงษา
วัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง
จ.เลย โทร 0970754860

สืบเนื่องจากว่าช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562
ทางสามเณรได้ประกาศบอกบุญซื้อเครื่องเสียง
ถวายวัดป่าโนนสำราญ ซึ่งก็สำเร็จไปด้วยดีภายใน
ระยะเวลา 6 วัน ซึ่งจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เนื่องจากที่ว่า
วัดได้มีการจัดอบรมบ่อยทำให้อุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหาย
เช่นไมค์ และลำโพง โดยเฉพาะไมค์ซึ่งถือว่าหนักสุด
***ปัญหาไมค์
เนื่องจากที่ว่าเป็นไมค์ลอย เมื่อใช้ไปนานๆทำให้มันเริ่มชำรุด
จึงทำให้เวลาพูดนั้นสัญญาณตัดบ่อย ไมค์บางตัวก็พังเนื่องจาก
ตัวรับสัญญาณนั้นวงจรเสียหาย
***ปัญหาลำโพง
เนื่องจากที่ว่าทางวัดได้ใช้งานในการแจ้งบ่อยทำให้ลำโพงบางตัวขาด
ซึ้งก็ได้ซื้อดอกลำโพงมาเปลี่ยนแล้ว แต่ก็ขาดอีก
***ทางแก้ไขปัญหา
ทางวัดซึ่งนำโดยสามเณรเองซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องนี้จึงคิดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ไมค์สายแทน
เนื่องจากไม่มีการใช้สัญญาณลอยทำให้สัญญาณไม่ตัด และลำโพง จะจัดซื้อไมค์จำนวน
2-3 ตัว ตัวละ 990 ส่วนลำโพงจะจัดซื้อจำนวน 4 ตู้ คู่ละ 6500

ทางสามเณรจึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านสละเงินคนละเล็กคนละน้อย
เพื่อจะทำให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี โดย

ร่วมบุญกับสามเณรได้ที่ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 403-0934668
ชื่อ สามเณร ปรเมทร์ วงษา

*-----------------------------------------------------------------*
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย


  3,658 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย