ทำบุญตักบาตรสดับธรรม จาก หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร จากวัดป่าอุดมวารี ณ บ้านอารีย์วันเสาร์นี้นะคะ

 นานา  

“บ้านอารีย์”

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร และสดับธรรม
เมตตามารับบิณฑบาต
โดย พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร)
แห่งวัดป่าอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
(องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท)

ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
มาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
เพื่อสืบสานวิถีพุทธไว้ในสังคมเมือง
ถ้าใครมารับรองต้องประทับใจกับภาพความสามัคคี
และภาพที่เสมือนทุกๆๆ คนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ครอบครัวอารีย์ พร้อมทั้งได้บุญกลับไปอย่างเต็มอิ่ม

กิจกรรมนี้มีทุกๆ วันเสาร์ที่ ๔ ของเดือนนะ
สอบถามรายละเอียดหรือสงสัย
โทร. ๐๒-๒๗๙-๗๘๓๘, ๐๒-๖๑๙-๗๔๗๔
www.baanaree.net , http://www.facebook.com/ baanaree , http://twitter.com/baanaree
http://maps.google.co.th/maps?rlz=1C1CHNV_thTH412TH412&um=1&ie=UTF-8&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&fb=1&gl=th&hq=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&hnear=0x311d6032280d61f3%3A0x10100b25de24820%2C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&ei=ZErWTaOIN8zsrQes3PWGBg&sa=X&oi=local_group&ct=image&resnum=4&ved=0CAQQtgMwAw

เกี่ยวกับพระอาจารย์
พระอาจารย์คูณ ติกฺขวีโร หลังจากบวช และฝึกการปฏิบัติกรรมฐาน อยู่ที่วัดหนองป่าพง ประมาณ ๘ ปีแล้ว ก็ออกจาริกธุดงค์ เฉกเช่นพระป่าทั่วๆไป ได้กราบลาท่านหลวงปู่ชา สุภัทโท ออกเดินทางจากวัดหนองป่าพง ไปตามป่าเขาภาคต่างๆ เพื่อแสวงวิเวก เจริญอารมณ์กรรมฐาน เมื่อถึงหมู่บ้านทางภาคเหนือ บริเวณเชิงดอยห้วยฮ่อม เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะ และประชาชนก็นิยมศรัทธา เป็นจำนวนมาก จึงได้ขออนุญาตเจ้าคณะจังหวัด สร้างวัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน จากชาวบ้านละแวกนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นมา
ศรัทธาสาธุชน ที่มีความเลื่อมใสพระอาจารย์คูณ ได้ชักชวนกันมาฟังธรรม และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมใจกัน บริจาคทรัพย์และปัจจัยสนับสนุน ในการพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้มีการสร้างศาสนสถาน และพัฒนาเป็นระยะ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
วัดอุดมวารี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ของตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีเทือกเขาดอยปุย อยู่ทางทิศตะวันออกของวัด สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นวัดป่าสาขาที่ ๓๐ ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นบูรพาจารย์

เชิญนะคะช่วยกันสืบสานงานบุญใส่บาตรเช้าในสังคมเมืองด้วยกันนะคะ


3,760


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย