ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างพระใหญ่ หน้าตัก10ม. วัดป่าสันติธรรม(ภูหมี) อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 20-21ตค.65

 socoman    13 ส.ค. 2565

ร่วมทำบุญออนไลน์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
-------------------------------------------------------------------
#แชร์ไปก็ได้บุญ ❤️ #ช่วยเป็นสะพานบุญ
#มหากาลทาน_๑_ปี_มีครั้งเดียว
✅#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี“#เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระใหญ่”
(ปางชนะมาร) หน้าตัก 10 เมตร
สูง 18 เมตร ถวาย ณ วัดป่าสันติธรรม(ภูหมี) บ้านเซิน
ต. นาดี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู
#ในวันพฤหัสบดี_ศุกร์ที่ 20-21 ตุลาคม 2565
------------------------------------------------------------------
🌈#ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ🌈
🚩#กองบุญละ 199 บาท
🚩#เจ้าภาพรองประธานกองละ 5,000 บ.
🚩#เจ้าภาพประธาน_กองละ 10,000 บ.(เป็นผู้ทอดผ้ากฐินสามัคคีในวันงาน)
🙏#หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา🙏
#ร่วมทำบุญสร้างบารมีได้ที่ ♥️
💰 #ธนาคาร : ธ.ก.ส.
🏧 #ชื่อบัญชี : สร้างพระใหญ่วัดป่าสันติธรรม(ภูหมี)
💳 #เลขที่บัญชี_020185859598🧧💵
--‐----------------------------------------------------------------
#กำหนดการ
🚩#วันพฤหัสบดีที่_20_ตุลาคม_2565
เวลา 07:00 น.-พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ,ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหาร
เวลา 19:00 น.-พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน(ที่วัด) ,ฟังธรรม
📌#วันศุกร์ที่_21_ตุลาคม_2565
เวลา 07:00 น.-พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ,ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหาร
เวลา 09:00 น.-พิธีทอดกฐินสามัคคี
-------------------------------------------------------------------
♥️ #จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สร้างบารมีร่วมกัน ขออนุโมทนาสาธุ🙏
✅ปัจจุบันมีการก่อสร้างตัวอาคารและฐานพระใหญ่เรียบร้อยแล้ว กฐินปีนี้เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระใหญ่ #กำหนดการเริ่มเทพระใหญ่
วันจันทร์ที่ 9 เดือน มกราคม 2566
และเทเศียรพระ วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน มกราคม 2566
#โครงการนี้ได้วางศิลาฤกษ์ ไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ.64
โดยองค์หลวงปู่คำแปลง ปุณณชิ วัดหนองบัวคำแสน นากลาง จ.หนองบัวลำภู ประธานฝ่ายสงฆ์
👉ท่านจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ประธานฝ่ายฆราวาส ในการวางศิลาฤกษ์
👉ท่านวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
นายก อบจ.หนองบัวลำภู ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
#งบประมาณในการก่อสร้างองค์พระใหญ่ 1,689,620 บาท
#รายการที่ต้องเตรียมสร้างพระใหญ่ หน้าตัก 10เมตร
"พระพุทธเมตตาบารมี ศรีสุวรรณคูหา"
(หลวงพ่อใหญ่ภูหมี)
ณ วัดป่าสันติธรรม(ภูหมี) จ.หนองบัวลำภู
1.#พระอุณาโลม พลอยแท้ประดับเพชร ตัวเรือนเงินชุบทองคำแท้ 120,000 บาท
✅#️มีเจ้าภาพแล้ว
👉1.คุณประกายเพชร หวังศุภกิจโกศล
👉2.คุณปรินทร์ญาธร ยืนยงเตชะหิรัญ
👉3.คุณกรทอง เลิศพรเจริญ
2.#ดวงพระเนตร ตาดำผลิตจากพลอยนิลแท้
ตาขาวผลิตจากเปลือกหอยมุก
ซ้าย-ขวา 45,000 =90,000 บาท
✅#️มีเจ้าภาพแล้ว
👉1.พ่อบุญหลาย นามวงษา
👉2.แม่ทองขันธุ์ จันทร์ชาฎา
3.#ทาสีทององค์พระใหญ่ (สี+ค่าช่าง) 150,000 บาท
✅ #มีเจ้าภาพแล้ว
👉1.คุณประกายเพชร หวังศุภกิจโกศล
👉2.คุณสัญชัย-คุณกรทอง เสิศพรเจริญ พร้อมครอบครัว
4.#ขัดผิวองค์พระใหญ่ (อุปกรณ์+ช่าง) 180,000 บาท (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
5.#ฉัตรสัปทน แขวนเหนือเศียรพระ กว้าง 5 เมตร สูง 9 ชั้น 200,000 บาท (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
6.#โครงเหล็กใส่ฉัตรสัปทน +ช่าง สูง 19 เมตร 90,000 บาท (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
7.#ถวายค่าบำรุงแบบพระใหญ่ 200,000 บาท (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
8.#บายศรีบวงสรวง วันเทพระ 50,000 บาท (ยังไม่มีเจ้าภาพ)
9.อาหาร+เครื่องดื่ม ตลอดการสร้างพระ 80,000 บาท
10.ถัง 200 ลิตร 470 ใบ 141,000 บาท
11.ปูนแพล้น 110 คิว 2,200 บ.=242,000 บาท
12.ปูนปอร์ตแลนด์ 20 ถุง 140 บ. =2,800 บาท
13.เหล็กข้ออ้อย 5 หุน 70 เส้น 410บ.=28,700 บาท
14.เหล็กข้ออ้อย 4 หุน 330 เส้น 240บ.=79,200 บาท
15.น๊อต 3หุน 2นิ้วครึ่ง เกลียวตลอด 250 กิโล 65บ.=16,250 บาท
16.น็อต 3หุน 2นิ้ว เกลียวตลอด 50 กิโล 65บ.=3,250 บาท
17.ลวดขาวผูกเสาทีวี เบอร์ 9 25 กิโล 2,500 บาท
18.ลวดดำผูกเหล็ก 22 มัด 440 บาท
19.ปูนพลาสเตอร์ 25 กิโล 875.บาท
20.ดินน้ำมัน 5 กิโล 225 บาท
21.ถุงมือผ้า 10 โหล 400 บาท
22.น้ำมันเครื่อง 20 ลิตร 1,500 บาท
23.น้ำมันเบนซิน 40 ลิตร 1,600 บาท
24.ลวดเชื่อม 2 มิล 2 ห่อ 600
25.ใบตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2 ใบ 280 บาท
26.ถังเทปูน 5 ลิตร 200 ใบ 40บ.=8,000
✅️ #รวมค่าอุปกรณ์ข้างต้นทั้งสิ้น 1,689,620 บาท
#ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างองค์พระใหญ่เป็นจำนวนมาก
#จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนานิกชนผู้ใจบุญและสายบุญญาติธรรมทุกท่าน ได้มาร่วมกันสร้างองค์พระใหญ่ให้สำเร็จทันตา ทันใจ ไปพร้อมกัน ขอเจริญพร สาธุ.
  3,590 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย