ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดดอนชัย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 socoman    8 มิ.ย. 2564

.....#สิ่งใดก็ตามหากตั้งใจทำจริงจังแล้ว....#สิ่งศักดิ์สิทธิ์ #เทพยดาทั้งหลาย #และคนใจบุญ #ย่อมจะมาช่วยแน่นอน
.......#มีหลายหลายท่านส่งข้อความมาถามบ้าง โทรศัพท์มาถามด้วยความเป็นห่วงบ้าง มาเยี่ยมเยือนถึงที่วัดบ้าง มาดูการดำเนินการของทางวัดบ้างและถามบ้างว่า.....#การซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตของวัดได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
......#ตอนนี้ทางวัดได้รื้อกำแพง #และรื้อศาลาบำเพ็ญบุญออกครึ่งหลังก่อน เพื่อเป็นเปิดช่องทางให้รถบรรทุกขนดินเข้าไปถมดินได้....เพราะที่ดินที่ทางวัดจะซื้อนั้นติดกับที่ดินด้านหลังศาลาฯ และลึกกว่าระดับพื้นเดิมของวัดเฉลี่ยประมาณ 1.20 เมตร ....จึงจำเป็นต้องรื้อกำแพง รื้อถอนศาลาออกครึ่งหนึ่งก่อน ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน จากนั้นจะเกลี่ยปรับหน้าดิน และทำพนังกั้นดิน แล้วจึงถมดินตามลำดับ ซึ่งจะใช้ดินที่ถมอยู่ประมาณ 800 กว่าลำๆล่ะ5 คิว เพื่อให้พื้นที่ได้ระดับเดียวกับพื้นที่ดินเดิมของทางวัด.......#ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้.....#ไม่ว่าจะร่วมบุญมากบ้าง #น้อยบ้างตามกำลังศรัทธา #หรือบอกบุญต่อให้ #ส่งข้อความต่อไปให้กับคนที่รู้จักบ้าง #แชร์ข้อความในเฟสบุ๊คบ้าง เพื่อระดมบุญใหญ่ในครั้งนี้ และเป็นกำลังใจให้ในการสร้างสิ่งที่ดีงามถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ขอบคุณและอนุโมทนายิ่ง.......บุญรักษา เจริญธรรม
........#ถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนา #เกิดมาชาตินี้และชาติหน้าไม่มีคำว่าอับจน.....#หากบุญมีมากล้น อาจเป็นปัจจัยให้ตนได้ดวงตาเห็นธรรม...
.......#การถวายที่ดินไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถาน ก็ล้วนหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้ที่ถวายที่ดินนั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่ได้ซื้อถวาย
.......อานิสงส์การถวายที่ดินในพระพุทธศาสนา คือ
.....1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
....2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
....3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
....4.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
....5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
....6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างไพศาล
...7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
...8.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
.......ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนซื้อที่ดินวัดดอนชัย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 งาน 24 ตารางวา
....งานละ 600,000 บาท
....ตารางวาละ 6,000 บาท
....ตารางเมตรละ 3,000 บาท
....ตารางศอกละ 1,500 บาท
....ตารางคืบละ 1,000 บาท
....ตารางนิ้วละ 500 บาท
....หรือร่วมทำบุญตามเจตนา
.....สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่วัดดอนชัย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือร่วมทำบุญผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ ชื่อบัญชีวัดดอนชัย เลขที่บัญชี 5470671577
.......ขออนุโมทนาบุญ..... บุญรักษา......เจริญธรรมง
  3,616 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย