ร่วมทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 83 ปี และ ถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์ ถวายแด่ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

 พืชมงคล    21 มี.ค. 2554

ใคร่ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ยานุศิษย์และท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา อริยะสังฆบูชา และ อาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) องค์หลวงปู่ของพวกเรา โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

19:00 – 20:00 น. พ่อแม่ครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

7:00 – 8:00 น. พ่อแม่ครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตร
8:00 – 9:00 น. ร่วมถวายจังหันและสังฆทาน
9:00 – 10:00 น. ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์ และ สรงน้ำแด่ องค์หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

สำหรับท่านใดไม่สะดวกที่จะไปร่วมงาน สามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขา จังหวัดเลย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)
บัญชีเลขที่ 156-2-54177-9

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เมืองใหม่บางพลี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์) บัญชีเลขที่ 320-4-95366-3

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์และองค์หลวงปู่ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้ปกปักรักษาอภิบาลท่านและครอบครัวให้ประสพแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดที่ตั้งอยู่ในความสุจริตกาย วาจา ใจ ก็ขอให้ประสพความสำเร็จทุกประการและขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญมาจงเป็นพลวัตรปัจจัยให้ลุถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,630 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย