เชิญร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต

 phranay    30 พ.ย. 2559

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต
ณ วัดป่านาบุญ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
สอบถาม เลขา วัดป่านาบุญ. 088-258-7975
  3,529 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย