เชิญร่วมบุญปิดทองและประดับอัยมณี สมเด็จพระพุทธบรมมหาจักรพรรดิ์ ฯ พระประธานโบสถ์ จ.ลำพูน

 sutheerawong    28 ก.ย. 2559

โครงการปิดทองและประดับอัญมณี สมเด็จพระพุทธบรมมหาจักรพรรดิ์ฯ ขนาดหน้าตัก ๘๑ นิ้ว
พระประธาน โบสถ์ศรีสุริยวงศ์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าจามเทวี
วัดป่าคะยอมใต้ ( โบราณสถาน ) ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
.............................................................................................
ด้วยทางวัดป่าคะยอมใต้ ได้ทำพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ
ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ในการสร้างพระประธานอุโบสถนั้น เป็นพุทธลักษณ์ศิลปะล้านนา ขนาดหน้าตัก ๘๑ นิ้ว ขณะนี้ได้ทำการหล่อองค์สมเด็จพระพุทธบรมมหาจักรพรรดิ์เรียบร้อยแล้ว โอกาสอันเป็นมงคลซึ่งหาโอกาสทำได้ยากยิ่ง จึงขอบอกบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและสาธุชน ได้ร่วมบริจาคเพ็ชร พลอย เครื่องประดับ อัญมณี ของมีค่า และ ทองคำเปลว เพื่อทำการปิดทองและประดับองค์พระประธาน ถวายเป็นพุทธบูชา สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนสมบัติ เป็นที่กราบไหว้สักการบูชา ของสาธุชนทั่วสารทิศ และด้วยมหาอานิสงส์นับเอนกอนันต์ จึงขอบอกบุญมา ณ โอกาสนี้
.............................................................................................
ติดต่อร่วมทำบุญ ได้ที่ วัดป่าคะยอมใต้ ( โบราณสถาน ) จ.ลำพูน
พระครูสังฆรักษ์สุธีรวงศ์ วิสุทฺธิรํสี เจ้าอาวาส - โทร.๐๘๐-๐๓๒-๐๖๐๕,๐๙๕-๙๒๔-๐๐๔๕
.............................................................................................
ร่วมบุญส่งอัญมณีเครื่องประดับและทองคำเปลว ได้ที่ วัดป่าคะยอมใต้ ( โบราณสถาน )
เลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐
.............................................................................................
ร่วมบุญบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อทองคำเปลวและอัญมณี ผ่านทางธนาคาร
ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย - เลขบัญชี ๖๖๑-๒-๑๙๐๕๒-๔
ชื่อบัญชี – โครงการสร้างพระประธานโบสถ์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,660 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย