ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ "อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์"

 s    27 เม.ย. 2554

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ "อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์"

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ศูนย์การรักษาโรคซับซ้อนที่มาตรฐานระดับภูมิภาคเอเซีย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของคณะแพทย์ศาสตร์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอาคารสูง 9 ชั้น ขนาด 311 เตียง บริเวณสี่แยกตึกชัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคารนี้ว่า อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
1. ศูนย์รักษาโรคที่เป็นเลิศ ด้านสุขภาพครบวงจร
2. ศูนย์รักษาโรคซับซ้อนที่มีมาตรฐานนระดับภูมิภาคเอเซีย
3. บริการด้านการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,2000,000 คน/ปี
4. สถานศึกษาสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
5. ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ
6. ศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพ และสุขภาพคนไทยตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา

บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-4-16660-6
ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิพัทธ์ เลขที่ 113-4-83707-7

เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมสำเนาใบโอนมายัง มูลนิธิรามาธิบดี หมายเลขแฟกซ์ 0 2201 1481

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2201-1111
  3,405 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย