เชิญชวนเข้าชมพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อคูญรุ่น 2 เทพ

 โยมยุ้ย    5 พ.ย. 2553

เชิญชวนเข้าชมพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อคูญรุ่น 2 เทพ
และรวมทำบุญบูชาเพื่อเป็นศิริมงคล ได้ที่ http://www.watbuengkorat.in.th/home/


ที่มา : ประชาสัมพันธ์และแนะนำ


  3,241 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย