กำหนดงานปริวาสกรรมและอยู่กรรม วันที่ 9-20 ธันวาคม 2560.ณ วัดหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคราม

 supakrit1985    18 ก.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์ งานปริวาสกรรมและอยู่กรรม
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560.ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารแสดงตน ณ วัดหนองหว้าเฒ่า.
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560.กำหนดอุปสมบมหมู่่ ฌ วัดหนองหว้าเฒ่า.
วันที่ 11 ธันวาคม 2560. วันเริ่มอยู่กรรม.
วันที่ 20 ธันวาคม 2560.วันสุดท้ายของการอยู่กรรม.

ทั้งนี้ท่านที่สนใจ กรุณา นำสิ่งของ เครื่องอัฏบริขาน เต้นที่นอน ของให้ที่จำเป็น ยารักษาโรคประจำตัว ผ้าห่ม หรือสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ กรุณาเตียมให้พร้อม ท่านผู้ทีสนใจ กรุณาติดต่อได้ที่ พระอธิการคณพศ อุปคุตุโต เจ้าอาวาส
โทร.062-495-6919.
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,795 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย