เชิญร่วมกิจกรรม ปฎิบัติธรรม / ธรรมบรรยายภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ : วิธีปฏิบัติวิปัสสนา สติปัฏฐาน ๔

 ooh3939  

เชิญร่วมกิจกรรม
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

๑. โครงการวัดวิถีพุทธ เข้าวัดทุกวันพระ ( ทุกวันพระ )
๐๘.๐๐ น. ถวายทาน ฟังพระธรรมเทศนา / เวลา ๐๙.๓๐ น. –สวดมนต์เช้าแปล และฟังธรรมบรรยาย
๒. โครงเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาวันอาทิตย์ ( ทุกวันอาทิตย์ )
สวดมนต์เย็นแปล และฟังธรรมบรรยาย เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
---------------------------------------------------------

ขอเชิญฟังธรรมบรรยายโครงการพิเศษ
ธรรมบรรยายภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ : วิธีปฏิบัติวิปัสสนา สติปัฏฐาน ๔
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน , อาทิตย์ที่ ๑ , ๘ , พฤษภาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : พระณัฐภพ ขนฺติโก ๐๘๗ ๘๘๓๒๕๔๔ ,
พระสมควร สุวณฺโณ ๐๘๙ ๘๖๐๔๕๔๖
พระบุญสูง มหาปุญโญ ๐๘๙-๙๒๘๔๔๖๐
( แจกคู่มือการปฎิบัติวิปัสสนา สติปัฏฐาน ๔ / รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน )
***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น****

ที่มา : พ.เรขา

3,648


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย