เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๔

 vissanupong    28 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าเทพนิมิต ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ด้วยวัดป่าเทพนิมิต ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ๘๐ รูป แต่ยังขาดทุนในการดำเนินงานอีกมาก โดยเฉพาะค่าภัตตาหาร น้ำปานะ
ฉะนั้นจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ

ติดต่อได้ที่พระมหาวิษณุพงษ์ สุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต
โทร. ๐๘๘ ๕๔๙ ๙๖๔๐
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณร ไม่ได้แจ้งบอกค่าใช้จ่าย หมายความว่าเราจะร่วมทำบุญ
เท่าไรก็ได้ไช่หรือไม่คะ กรุณาบอกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


  3,230 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย