เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๔

 vissanupong    28 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดป่าเทพนิมิต ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ด้วยวัดป่าเทพนิมิต ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ๘๐ รูป แต่ยังขาดทุนในการดำเนินงานอีกมาก โดยเฉพาะค่าภัตตาหาร น้ำปานะ
ฉะนั้นจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ

ติดต่อได้ที่พระมหาวิษณุพงษ์ สุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต
โทร. ๐๘๘ ๕๔๙ ๙๖๔๐ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณร ไม่ได้แจ้งบอกค่าใช้จ่าย หมายความว่าเราจะร่วมทำบุญ
เท่าไรก็ได้ไช่หรือไม่คะ กรุณาบอกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย