บุญบวชชาวเขา ภาคฤดูร้อน 2564

 Sawansaeng    7 เม.ย. 2564


#บุญบวชชาวเขาภาคฤดูร้อน #บอกบุญ #หนึ่งคนบวชหลายคนได้บุญ
...เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสมบทชาวเขา (ภาคฤดูร้อน)
ในโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ประจำปี 2564
จำนวน 631 รูป ในระหว่างวันที่ 4-30 เมษายน 2564

👉..ร่วมบุญได้ผ่านบัญชี
:: บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนห้วยแก้ว
:: เลขที่ 549-0-27261-9
:: ชื่อบัญชี วัดศรีโสดา(บรรพชาอุปสมบท)

**การบรรพชาอุปสมบท (ภาคฤดูร้อน)
จัดขึ้นบนดอยในพื้นที่อาศรมพระธรรมจาริกบนดอย รายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 4 - 26 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านต่อปล้าคี จ.ตาก พระภิกษุ สามเณร จำนวน 109 รูป
2. วันที่ 5-20 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านลั๊วะพัฒนา จ.สุโขทัย จำนวน 50 รูป
3. วันที่ 5 - 20 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่จอน จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 รูป
4. วันที่ 6 - 20 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 รูป
5. วันที่ 11 - 25 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านเปียงก่อ จ.น่าน จำนวน 109 รูป
6. วันที่ 16 - 22 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านประชาภักดี พระภิกษุ สามเณร จำนวน 74 รูป
7. วันที่ 20 - 30 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านขุนแม่รวม จ.เชียงใหม่ จำนวน 59 รูป
8. วันที่ 20 - 30 วัดสบหาร จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 60 รูป
9. วันที่ 21- 29 อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาขาม จังหวัดน่าน พระภิกษุ สามเณร จำนวน 50 รูป
10. วันที่ 22 - 30 วัดห้วยซ้อ จ.น่าน จำนวน 50 รูป

...การบรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร และเป็นอีกหนึ่งบุญ
หนึ่งโอกาสที่จะสามารถอนุเคราะห์ ลูกหลานพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ที่เป็นคนไทยให้มีโอกาสได้รับการปลูกฝัง การปฎิบัติตน
บนพื้นฐานแห่งคุณงาม ความดี ความเชื่อ ความศรัทธาตามหลัก
การปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นหน่อเนื้อศาสนทายาทที่จะช่วย
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไป...

...ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่าน
🙏..ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีธรรมครูบาศรีวิชัย
อำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความบริบูรณ์
พรั่งพร้อม ด้วยทรัพย์และบริวารทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย
และได้ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ทั้งปวงก้าวข้าม พ้นอุปสรรคปัญหา
และเป็นเหตุปัจจัยแห่งการข้ามพ้นสังสารวัฏฏ์ทั้งสิ้นเทอญ. .. สาธุ

:: หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร
ติดต่อ แจ้งชื่อ ที่อยู่ รหัสปณ. พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ช่องแชท PAGE FACE BOOK : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
หรือไลน์วัด ID LINE : 0940127234

:: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑) สำนักงานวัดศรีโสดา 053-218-996, 094-0127234
๒) พระครูวีรศาสน์ธำรง 081-980-7974
๓) พระ ดร. อรุณเมธี พุทฺธิภทฺโท 093-134-8610
๔) พระครูปัญญาสังฆการ 093-298-9259
_____________________________

#วัดศรีโสดาพระอารามหลวง
#โครงการพระธรรมจาริก
#ธรรมะห่มดอย
#บวชชาวเขา
#พระภิกษุสามเณรชาวเขา
#โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
#บวชภาคฤดูร้อน
#พระธรรมจาริก
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,695 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย