1 บาทสร้างโบสถได้จริงหรือ รูปก่อสร้างคืบหน้า วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย)

 wathaibee    18 พ.ค. 2554

1 บาท ของท่านสำคัญยิ่งนัก สร้างอุโบสถได้ในต่างหวัดหวัด ณ วัดหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวั

--------------------------------------------------------------------------------


ขอเชิญร่วมทำบุญ ตามแต่ศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพแต่ละรายการ สมทบทุนสร้างอุโบสถ
หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต. ทุ่ม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
…………………………………………………….
ตัวอุโบสถขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร
ฟื้นอุโบสถตัวอาคาร ฐานล่าง 21 เมตร x 12 เมตร
1. เสารับตัวอาคารของอุโบสถ 24 ต้น ต้นละ 10,000 บาท
2. เสากลมด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ 4 ต้น ต้นละ 20,000 บาท
3. หน้าบัน 3 หน้า หน้าละ 200,000 บาท
4. ช่อฟ้า 4 ตัว ตัวละ 100,000 บาท
5. สังกะสี สันไทปั่มลาย 3,000 แผ่น แผ่นละ 499 บาท
6. แท่นพระประธาน 1 แท่น แท่นละ 100,000 บาท
7. องค์พระประธาน หล่อ เนื้อสำริด ประมาณ 2,000,000 บาท
8. ซุ้มหน้าต่าง 10 ซุ้ม ซุ้มละ 5,000 บาท
9. บานหน้าต่างแกะสลัก 20 บาน บานละ 10,000 บาท
10. บานประตู 6 บาน บานละ 20,000 บาท
11. หินแกรนิต ทั้งหมด 1,000 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 900 บาท
12. โครงสร้างหลังคาอุโบสถ รวม 2,500,00 บาท
13. เสาบันได 4 ต้น ต้นละ 5,000 บาท
14. ตัวนาค 4 ตัว ตัวละ 15,000 บาท
15. กำแพงแก้วกว้าง l5 ยาว 270 ตารางเมตรละ 550 บาท
16. ปูนตราเสือ จำนวน 25,000 ถุง ๆ ละ 119 บาท
17. ปูนตรานกอินทรีย์ จำนวน 1,000 ถุง ๆ ละ 119 บาท
18. ทรายหยาบ จำนวน 1,000 คิว ๆ ละ 350 บาท
19. ทรายละเอียด จำนวน 1,000 คิว ๆ ละ 380 บาท
20. ดินถมยกระดับ จำนวน 3,200 ตารางเมตร คิว ๆ ละ 99 บาท
21. เหล็กเส้น จำนวน 2,500 เส้น ๆ ละ 200 บาท
หรือทำบุญตาม แต่ศรัทธา…………….

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

หลวงพ่อสุธีร์ ฐิตสุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง โทร. 083-365-89-28
พระมหาเฉลิมชัย ปภัสสโร วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ (ผู้ดำเนินการสร้างอุโบสถ) โทร.089-815-69-85

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางกอกน้อย
ในนาม พระมหาเฉลิมชัย
เลขที่ 115-1-27993-0

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.watsuwannaram.com

ประกาศอนุโมทนาบุญ กับคุณโยม
น.ส. ณันทิวร เทียนแป้น
ได้โอนเงินเพื่อทำบุญร่วมสร้างฐานโบสถ์เป็นจำนวน 1,000 บาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2554 เวลา ประมาณ 19.00 น.

นมัสการพระคุณเจ้า

หนูได้โอนเงินเพื่อทำบุญร่วมสร้างฐานโบสถ์เป็นจำนวน 1,000 บาทเจ้าค่ะ
ชื่อจริง น.ส. ณันทิวร เทียนแป้น เจ้าค่ะ

กราบลาเจ้าค่ะ


ทางวัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ขออำนวยพร ให้คุณโยม
น.ส. ณันทิวร เทียนแป้น ที่ร่วมทำบุญสร้างฐานโบสถ์ ในครั้งนี้ พรใดที่ประเสริฐ พรใดที่ล่ำเลิส ขอจงบังเกิดแก่คุณโยม
คิดหวังสิ่งใด จำนงหวังสิ่งนั้น ขออำนวยให้ สมหวังดังตั้งใจ
ขอให้เจริญในธรรมของพระพุทธองค์ บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง เทอญ
ขออนุโมทนาบุญด้วย
อำนวยพรลา
ประกาศอนุโมทนาบุญ กับคุณโยม
น.ส. ณันทิวร เทียนแป้น
ได้โอนเงินเพื่อทำบุญร่วมสร้างฐานโบสถ์เป็นจำนวน 1,000 บาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2554 เวลา ประมาณ 19.00 น.

นมัสการพระคุณเจ้า

หนูได้โอนเงินเพื่อทำบุญร่วมสร้างฐานโบสถ์เป็นจำนวน 1,000 บาทเจ้าค่ะ
ชื่อจริง น.ส. ณันทิวร เทียนแป้น เจ้าค่ะ

กราบลาเจ้าค่ะ


ทางวัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ขออำนวยพร ให้คุณโยม
น.ส. ณันทิวร เทียนแป้น ที่ร่วมทำบุญสร้างฐานโบสถ์ ในครั้งนี้ พรใดที่ประเสริฐ พรใดที่ล่ำเลิส ขอจงบังเกิดแก่คุณโยม
คิดหวังสิ่งใด จำนงหวังสิ่งนั้น ขออำนวยให้ สมหวังดังตั้งใจ
ขอให้เจริญในธรรมของพระพุทธองค์ บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง เทอญ
ขออนุโมทนาบุญด้วย
อำนวยพรลา


  3,355 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย