ใส่บาตรพระสงฆ์,สร้างตึกผู้ป่วยเรื้อรังและเครื่องมือแพทย์ วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม 2554

 aMANwalking    22 มี.ค. 2554

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ร.พ.สว่างแดนดินจ.สกลนคร และซื้อเครื่องมือแพทย์: เครื่องอุลตราซาวด์ช่องท้องตรวจหามะเร็งให้ร.พ.โนนสังจ.หนองบัวลำภู

ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ) ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 7.30 น

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้.................

หลวงปู่สมภาร ปัญฺญาวโร จ.หนองคาย (ศิษย์หลวงปู่ลีวัดเหวลึก)
หลวงปู่สรวง สิริปัญโญ จ.ยโสธร (วัดศรีฐานใน)
หลวงพ่อวิชัย เขมิโย จ.เชียงราย(วัดถ้ำผาจม)

หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม จ.สกลนคร ( ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทองวัดป่าแก้วชุมพล)
หลวงพ่อสอน ชีวสุทโท จ.สกลนคร( ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทองวัดป่าแก้วชุมพล)
พระอาจารย์คำบ่อ กนฺตวีโร จ.พิษณุโลก( ศิษย์หลวงปู่ลี, ภูผาแดง)

พระครูกันตรัตนาภรณ์ (รัญจวน ) จ.จันทบุรี( ศิษย์หลวงปู่สมชายฐิตวิริโย)
พระอาจารย์ทองปานจารุวณฺโณ จ.ศรีสะเกษ(ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์กมโล)
พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สญฺญโม จ.หนองบัวลำภู (ศิษย์หลวงปู่แนน จ.ขอนแก่น)

พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาร่วมในงาน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

เวลา 19.00 นแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ทองปานจารุวัณโณและปฏิบัติภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
เวลา 7.30 นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตเสร็จแล้วเจริญพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารและถวายสังฆทาน

เวลา 9.30 นแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่สรวงสิริปัญโญและองค์อื่นๆ

เวลา 10.30 นทอดผ้าป่าสามัคคีปัจจัยสร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรังร.พ.สว่างแดนดินจ.สกลนคร(9.5 ล้านบาท)
เครื่องอุลตราซาวด์ตรวจหามะเร็งตับเต้านมฯลฯให้ร.พ.โนนสังจ.หนองบัวลำภู (1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ)

------------------------------------------------------------------------------
ร่วมทำบุญได้โดย
โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช
เลขที่ 016-4-07801-8 ชื่อบัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน


หมายเหตุ:
ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ยุวดีชาติไทย (ร.พ.ศิริราช)
โทร 089-816-4343, แฟกซ์ 02-424-8120

Email :yuwadee_Chadthai@yahoo.co.th

โปรดนำรถไปจอดในบริเวณวัดรวกบางบำหรุและร.ร.วัดรวก
อยู่ห่างบ้านงาน 50 เมตร
( เจ้าภาพได้เตรียมชุดสังฆทานและผ้าไตรไว้แล้วขอเชิญร่วมอนุโมทนาปัจจัยที่ทุกท่าน ร่วมทำบุญทั้งหมดถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงาน )

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร.พ.สว่างแดนดิน

ซื้อเครื่องอุลตราซาวด์ตรวจหามะเร็งตับเต้านมฯลฯให้ ร.พ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญ 57 บางพลัดกทม

óóóóóóóóóóóóóóóó


พระเดชพระคุณ ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิตจ.ศรีสะเกษ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์กมโล )ได้เป็นต้นศรัทธานำประชาชนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เนื่องจากทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้อาคารหลังนี้แต่ยังของบประมาณจากรัฐบาลไม่ได้ ดังนั้นเท่ากับว่า ทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นของสงฆ์แล้ว พระสงฆ์บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญสองต่อ

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสว่างแดนดินมีจำนวนมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มารับการตรวจรักษาประมาณวันละ 200-300 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรคไต (มีบริการฟอกไตแล้ว) โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคทางจิต-เวชโ รคติดเชื้อต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น
ทางโรงพยาบาลมีสถานที่รองรับผู้ป่วยเหล่านี้ที่มาตรวจได้ประมาณ
วันละ 50-60 คน ที่เหลือจึงไปนั่งรอเรียกตรวจอยู่บริเวณโคนไม้นอกอาคาร นอกจากการตรวจรักษาแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องให้การดูแล เช่น การตรวจเลือดทำแผลฉีดยาสอนสุขศึกษาเป็นรายกลุ่ม เป็นต้น

พระเดชพระคุณท่าน พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ท่านจึงเมตตารับเป็นผู้นำศรัทธาประชาชน โดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหลังใหม่นี้

ลักษณะเป็นอาคาร 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ได้แก่

ห้องตรวจโรค 8 ห้อง
ห้องให้คำปรึกษา 2 ห้อง
ห้องทำแผลและฉีดยา 1ห้อง
ห้องผ่าตัด 1ห้อง
ห้องจ่ายยา 1ห้อง
ห้องทำบัตร 1 ห้อง
ห้องให้สุขศึกษา 1ห้อง
ห้องน้ำ10 ห้อง เป็นต้น

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 9,500,000 บาท ( เก้าล้านห้าแสนบาท ) โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารนี้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553
ขณะนี้รอแบบแปลนที่วิศวกรกำลังดำเนินการเขียนอยู่และถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงจะเริ่มดำเนินการสร้างประมาณเดือนเมษายน 2554

พระเดชพระคุณ ท่านพระอาจารย์ทองปาน ท่านมีจิตเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ท่านได้สงเคราะห์โลกโดยการจัดหาสิ่งของบริจาคให้ส่วนรวมหลายด้าน เช่น
- จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆหลายแห่ง
- สร้างตึกอุบัติเหตุให้ร.พ.สว่างแดนดิน
- จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- นำทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช ไปผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจกเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมมอบ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกและเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลสว่างแดนดิน
- ติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะให้ร.พ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร รวมมูลค่าขณะนี้ ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

และกำลังดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจอุลตราซาวด์ช่องท้องที่มีความชัดเจนพิเศษ เพื่อตรวจหามะเร็ง ตับ ไต มดลูก เต้านมไทรอยด์ หลอดเลือดฯลฯ ราคาประมาณ1 ล้าน 2 แสนบาทเศษ
มอบให้โรงพยาบาลโนนสังจ.หนองบัวลำภูซึ่งต้องการผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

อานิสงส์ในการทำบุญครั้งนี้มีมากมายเพราะได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ขอผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์ภัย มีความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม
มีความสะดวกในการบำเพ็ญบารมี ขอให้ท่านบารมีเต็มอิ่มในชาตินี้และสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในเร็ววันเทอญ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสร้างอาคารดังกล่าว และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโนนสัง ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมปฎิบัติภาวนา กับพระกรรมฐาน ซึ่งมาจากหลายจังหวัด

ไม่น้อยกว่า 15 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
ณบ้านเลขที่ 1805/11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 บางพลัด
กทม10700
และร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น


ติดต่อสอบถามได้ที่:
ผศ.ยุวดี ชาติไทย โทร 089-816-4343,
คุณเกรียงไกร โสมนิล โทร 089-897-8008

: แฟกซ์ชื่อที่อยู่ของท่าน พร้อมใบโอนเงิน
เพื่อขอรับอนุโมทนาบัตรได้ที่ 02-528-5840


  3,246 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย