ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องพักสงฆ์อาพาธและผ้าป่ากองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

 nitinai    18 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
ห้องพักสงฆ์อาพาธและผ้าป่ากองทุน
พระภิกษุสงฆ์อาพาธ
ณ โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
(ผ้าป่ากองละ ๑๐๐๐ บาท จำนวน ๑ พันกอง)
กำหนดการทอดผ้าป่าวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
สามารถทำบุญโอนเข้าบัญชีเลขที่ ๒๓๕-๐-๗๒๖๕๒-๓ ธนาคารกรุงเทพฯ ออมทรัพย์ สาขาย่อยถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ
สอบถามได้ที่ ๐๘๙-๖๗๖-๒๙๐๒
วัตถุประสงค์
เนื่องจากว่าเขตอำเภอเซกา-บึงโขงหลง-บุ่งคล้านคร นั้นเป็นป่าและภูเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมของพระภิกษุในยามเข้าพรรษา หรือออกพรรษาจะมีพระภิกษุธุดงมาบำเพ็ญธรรมมากมาย และทางโรงพยาบาลเซกาก็เป็นโรงพยาบาลที่ขนาด 200 เตียงต้องรับภาระมากมายในการให้บริการประชาชนและอนึ่งทางโรงพยาบาลไม่มีทุนเพียงพอที่จะแยกห้องรักษาสำหรับพระภิกษุออกจากห้องรักษาคนทั่วไปเลยเกิดปัญหา ดังนั้นจึงได้ดำเนินการสร้างตึกและห้องสำหรับผู้ป่วยที่ป็นพระภิกษุออกจากตึกทั่วไปจะได้สะดวกในการรักษา และได้ปฎิบัติธรรมต่อไปเนื่องจากปีหนึ่งๆนั้นมีพระภิกษุมาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในการพรรษา ล้วนแล้วแต่เป็นพระสายวัดป่าที่อยู่ตามภูวัวบ้าง ภูลังกา และตามป่าแถวนั้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางโรงพยาบาลก็รับภาระในส่วนนี้
ดังนั้นกองทุนพันบาทจำนวนพันกองน่าจะเป็นกองทุนเพื่อใช้เบิกจากส่วนต่างค่ารักษาที่เกินจากรัฐบาลจัดสรรค์ให้เพื่อจะได้ยาที่รักษาที่ดีและทันท่วงทีโดยหลักกองทุนนี้จะใช้เบิกรักษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ชี พราหมณ์ ที่ปฎิบัติเป็นหลักแล้วค่อยขยายไปถึงประชาชนทั่วไป อนึ่งในอนาคตอาจจะใช้เงินจากองทุนนี้สร้างเป็นตึกสงฆ์อาพาธตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆต่อไป
เห็นว่ากองทุนนี้มีประโยชน์และได้อานิสงผลบุญมากมาย พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ใครก็ตามที่ได้ดูแลพยาบาลพระภิกษุที่อาพาธอานิสงค์เท่ากับได้ดูแลรักษาเราซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า และได้พรรณาอีกมายในพระไตรปิฎก จึงขอเชิญชวนญาติโยม ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างมหากุศล ผลมบุญร่วมกัน นั้นได้อานิสงส์มาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้มีเวลาเจริญธรรมได้โดยไม่มีความห่วงกังวลใดๆ ด้วยผลาอานิสงส์นี้โปรดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนะสมบัติ ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
แล้วบัญชีที่ลงไว้ ชื่อ บัญชีอะไรครับ เป็ย บัญชี บุคคล หรือ วัดครับ

ขอรายละเอียดชื่อบัญชีด้วยนะครับ


• โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเญว อตฺตานํ คนมีปัญญาทรามย่อมฆ่าตนเสียเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคท

• มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

• คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

• ชะล้างความมืดมนในสังคมด้วย..ปลูกกตัญญูเเก่เยาวชน

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• พญาไก่ป่า ( กุกกุฏชาดก )

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย