มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกลางกรุง ถือธุดงควัตรเนสัชชิก เพื่อขัดเกลากิเลส (ละการนอน ผ่อนการทาน) เริ่มวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น.

 textbaanaree    31 ต.ค. 2555

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ถือธุดงควัตรเนสััชชิก
(ละการนอน ผ่อนการทาน) นานๆ ครั้งลองมาฝึกความอดทน เพียรสร้างขันติ และสัจจะเพื่อขัดเกลาเผาพลาญกิเลสกันครับ บางส่วนที่พลาดไปปฏิบัติธรรมที่เขาค้อ ที่บ้านอารีย์ยังมีจัดเหมือนเดิมนะครับ

*********************************************
มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกลางกรุง
ถือธุดงควัตรเนสัชชิก เพื่อขัดเกลากิเลส
(ละการนอน ผ่อนการทาน)

เริ่มวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น.
(๒ วัน ๑ คืน)
แนะนำการปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม
สำนักปฏิบัติธรรมอู่ตะเภา จ.เพชรบุรี

หมายเหตุ ท่านสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมแบบ
มาเช้ากลับเย็นได้เช่นกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
baanaree.net
twitter.com/baanaree
facebook.com/baanareefoundation
(กิจกรรมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน)
  3,490 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย