สร้างพระพุทธรูปประจำตระกูลเพื่อมอบแก่ชาวเขาไว้บูชาประจำบ้าน

 dham    6 มี.ค. 2554

ด้วยอาตมารับหน้าที่พระธรรมทูตออกงานเผยแผ่ศาสนาในพื้นที่ต่าง ๆ ได้พบกับชาวเขาหลายเผ่าต่างก็มีความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังขาดพระพุทธรูปไว้บูชาประจำบ้าน อีกทั้งชาวบ้านก็ยังขาดพระพุทธรูปไว้สักการะบูชาประจำบ้านด้วยเช่นกัน
ดังนั้นอาตมาจึงมีความประสงค์ที่จะขอบอกบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อมอบให้แก่ชาวเขาและชาวบ้านได้นำประดิษฐานไว้ประจำบ้านเพื่อสักการะบูชา อนึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย โดยในครั้งนี้ประสงค์ที่จะได้เจ้าภาพพระพุทธรูป จำนวน 999 องค์ ๆ ละ 500 บาท โดยที่ฐานพระจะจารึกชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพไว้อันถือเป็นพระประจำตระกูลของท่านเจ้าภาพด้วย และด้านหลังจะบอก พ.ศ. และ ลำดับเลขที่จำนวนพระ
ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญครั้งนี้สามารถโอนปัจจัยผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่..พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498
E-mail..Prasert372@hotmail.com

หนู ๆ อยากมีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชาที่บ้านมาก ๆ สาธุ อนุโมทามิ


  3,674 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย