ขอบอกบุญเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ ๖ รูป

 watsongoei  

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ ๖ รูป
วัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญเพื่อบอกบุญบริขารอุปสมบทพระภิกษุ ๖ รูป เพื่อเชิญชวนสาธุชน ได้ร่วมบุญดังนี้
๑ เจ้าภาพไตรจีวร+ผ้าบริขารสบง อังสะ ผ้าอาบ ผ้าปรกบาตร ผ้าเช็ดบาตร จำนวน ๔ กองบุญๆละ ๒,๕๙๙บาท
๒.เจ้าภาพบาตร จำนวน ๔ กองบุญๆละ ๑,๕๙๙บาท
๓ เจ้าภาพย่ามพระ รองเท้า จำนวน ๔ กองบุญๆละ ๕๙๙บาท
๔เจ้าภาพไทยธรรมถวายพระอุปปัชฌาย์ ๑ กองบุญ ๑,๐๐๐บาท
๕ เจ้าภาพไทยธรรมถวายพระกรรมวาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ ๒กองบุญ ๆละ๕๐๐ บาท
๖ เจ้าภาพถวายไทยธรรมพระหัถบาท ๑๐ กองบุญๆละ ๓๐๐บาท
โดยได้กำหนดกระทำสังฆกรรมอุปสมบท ในวันที่๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ ใลน์ID Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน)
ขออนุโมทนา
พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
ปิดกองบุญวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖


3,751


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย