ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถวัดเกาะแก้วขวัญเมือง อ.ท่าบ่อ หนองคาย

 kajornput    22 ก.พ. 2554

ด้วย วัดเกาะแก้วขวัญเมืองโดย พระมหา ดง ปภัสสโร พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ประพฤติตนอยู่ในกรอบพระวินัยของพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน พรรษา 17 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วขวัญเมือง ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะตำบลบ้านว่านให้ช่วยเหลืองานเจ้าคณะตำบลอีกหน้าที่หนึ่ง ด้วยความเป็นผู้มีสัมมาคารวะ เคารพเชื่อฟังครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ อ่อนน้อมถ่อมตนรักการปฏิบัติ และไม่นิ่งดูดาย เป็นที่รักใคร่ เอ็นดูจากพระผู้ใหญ่ ถึงกับตั้งให้วัดเกาะแก้วขวัญเมือง เป็นสำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านว่าน ทั้งท่านเจ้าคณะตำบลเอง ก็ได้อยู่จำที่วัดเกาะแก้วขวัญเมืองนี้ด้วย สร้างความปีติยินดีแก่ พระมหา ดง ในเมตตาของพระผู้ใหญ่ที่มีต่อตัวท่านอย่างมาก
ท่านจึงตั้งปณิธาน เร่งสร้างสมบารมีเพื่อก้าวเข้าสู่แดนนิพพานตามรอยองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอบอกบุญชักชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมบริจาคมหาทาน สร้างมหากุศลบารมีร่วมกัน สร้างพระอุโบสถ ทรงไทยอีสาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร เป็นพระอุโบสถ 2 ชั้น ตามแบบของกรมการศาสนา โดยเพิ่มเติมชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม กัมมัฏฐานนั่งสมาธิภาวนา และเก็บเครื่องใช้ ชั้นบนใช้ประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์ ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ก่อสร้างมาประมาณ 3 ปี งบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 8 ล้านบาท ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังขาดปัจจัยอีกมาก คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปี หากญาติโยมมีศรัทธา ขอเรียนเชิญร่วมสร้างมหากุศล สร้างพระอุโบสถ ถวายเป็นพุทธบูชา ได้ที่
พระมหาดง ปภัสสโร เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วขวัญเมือง ( สำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านว่าน ) วัดเกาะแก้วขวัญเมือง ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 080-7505212 หรือโอนเงินเข้าบัญชี ทางวัดใช้ชื่อ พระมหา ดง ปภัสสโร ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าบ่อ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 441-0-17983-7 ซึ่งจะเซ็นชื่อถอนเงินร่วมกับกรรมการวัดอีก 2 ท่าน
ท่านที่โอนปัจจัยร่วมทำบุญสร้างมหากุศลบารมีแล้วขอความกรุณา FAX ใบโอน พร้อมชื่อ สกุล ที่อยู่ ไปที่ 02-2479233 ( auto ) ถึง คุณ ขจรพัฒน์ วีระอนันตสกุล จะได้รวบรวมส่งให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร ขอบคุณท่านผู้ใจบุญ และจะนำชื่อของทุกๆท่านเข้าพิธีสวดเสริมบารมีให้อีกต่อหนึ่ง
หากศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญจัก ตั้งกองผ้าป่า หรือกองกฐินประจำปี 2554 หรือจะรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 เพื่อสร้างพระอุโบสถให้ลุล่วง ขอได้โปรดติดต่อโดยตรงที่ พระมหา ดง ปภัสสโร จักได้ประสานในรายละเอียดและอำนวยความสะดวกโดยตรง
อานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านได้สละทรัพย์เป็นมหาทานในการสร้างพระอุโบสถ ขอจงส่งผลให้ทุกๆท่านสมความปรารถนาในทุกๆสิ่ง ทั้งลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุข หน้าที่การงาน การค้าขาย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง มีวิมานทอง วิมานแก้วรองรับ ในภพหน้าและถึงซึ่งพระนิพพานสมดังหวัง และสมปรารถนาตามคำอธิษฐาน จากการบริจาคมหาทานในครั้งนี้ด้วยทุกท่านทุกคนเทอญ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,600 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย