กิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ กิจกรรมฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ที่จะช่วยให้ใจของท่าน นำสู่การทำสิ่งที่ดีงาม ฟังธรรมกถาจาก พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) วัดป่ารัตนวัน นครราชสีมา

 DhammathaiTeam     27 ก.ค. 2562

กิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ
กิจกรรมฟังธรรมจากครูบาอาจารย์
ที่จะช่วยให้ใจของท่าน นำสู่การทำสิ่งที่ดีงาม

ฟังธรรมกถาจาก พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) วัดป่ารัตนวัน นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
http://activity.watnyanaves.net/

หมายเหตุ : ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเป็นการสมัครในแค่ครั้งนั้นๆเท่านั้น
ผู้สนใจที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้แล้ว
สามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อุโบสถ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

(หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ ทางวัดขอโอกาสจัดที่นั่งให้ท่านตามความสะดวกและเหมาะสม)

รายชื่อองค์ธรรมกถึกในกิจกรรมธรรมตามอำเภอใจ
๐๘ ธ.ค. ๖๒ พระวิเทศพุทธิคุณ วิ. (เจ้าคุณอมโร) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร

ที่มา : https://www.facebook.com/WatNyanaves.official

3,931


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย