ความรัก (ตอนที่ ๓) .. การให้ : ความรักที่แท้จริง

 dhammanews  

ขอต้อนรับทุกท่าน ในเทศกาลแห่งความรัก ด้วย
-:- ความรัก (ตอนที่ ๓) .. การให้ : ความรักที่แท้จริง -:-

๏ รักที่แท้ นั้นมี แต่การให้
ควรพินิจ ด้วยใจ ให้มากยิ่ง
หญิงกับชาย รักกัน หมายแอบอิง
มิวายทิ้ง กันไป ให้ระทม

๏ แต่ถ้าเรา รักใคร ให้ด้วยรัก
ให้ความภักดิ์ ความหวังดี ที่เหมาะสม
ไม่หวังผล ตอบแทนใด จักไม่ตรม
อย่าเพียงหวัง ให้เขาชม ชื่นกลับมา

๏ ถ้าทำได้ เช่นกล่าว เล่ามานี้
ดวงฤดี นี้สดชื่น รื่นหรรษา
เพราะว่ารัก อยู่บนฐาน ความเมตตา
อีกกรุณา ให้คนรัก นั้นสุขใจ

๏ แต่ถ้ากล่าว ถึงรักที่ มีกันอยู่
ครวญใคร่ดู จักเห็นเป็นไฉน
ล้วนแต่รัก เห็นแก่ตัว มีทั่วไป
ปรารถนา ขอไว้ ในตัวเอง

๏ เพราะยึดมั่น ถือมั่น ในอัตตา
นี่ของข้าฯ นั่นของข้าฯ พาข่มเหง
เมื่อไม่ได้ ตามคลอง ทำนองเพลง
จึงบรรเลง เพลงเศร้า เคล้าหทัย

๏ ความรักใด ไหนเล่า จะเท่ารัก
ที่ประจักษ์ แจ้งจิต พิสมัย
รักที่ได้ จากองค์ ภูวไนย
พระทรงชัย มอบรัก มอบเมตตา

๏ ทรงปรารถนา ให้มวลมนุษย์ ไร้ทุกข์สิ้น
ทรงปรารถนา ให้ทุกจินต์ สมปรารถนา
ทรงปรารถนา ให้สัตว์โลก หลุดวัฏฏา
พระกรุณา ยากจะหา ใครเปรียบปาน

๏ ให้ยึดมั่น ในกุศล เพื่อผลจิต
ทรงให้ชิด ติดกุศล ดลสืบสาน
คบกัลยาณมิตร เพื่อพาจิต ให้พ้นพาล
ทั้งทำทาน รักษา ศีล ภาวนาธรรม ๚

*****************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

**************
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453147144752487&set=a.324132570987279.71703.132481726819032&type=1&theater

6,017


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย