หาผู้ใจบุญสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิด

 dham    

วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อประดิษฐานรอบพระเจดีย์เสริมบุญ (องค์ละ ๒,๕๐๐ บาท ตอนนี้พระประจำวันเกิดวันจันทร์มีเจ้าภาพจองแล้ว นอกนั้นยังไม่มีเจ้าภาพจอง) เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้สักการะบูชา ติดต่อสอบถาม.. พระครูวรสุตเขต โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘
E-mail:Prasert372@hotmail.com
ดิฉันขอร่วมทำบุญสร้าง....พระประจำวันเกิด...วันอังคาร....โอนเงินไป..ให้..2500บาท

จาก....นาง..เกษร...ผังสุวรรณดำรง....โทร.089.226.5333.....สาธุ..สาธุ..สาธุ..อนุโมทามิ


  3,341 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย