หาผู้ใจบุญสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิด

 dham    

วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อประดิษฐานรอบพระเจดีย์เสริมบุญ (องค์ละ ๒,๕๐๐ บาท ตอนนี้พระประจำวันเกิดวันจันทร์มีเจ้าภาพจองแล้ว นอกนั้นยังไม่มีเจ้าภาพจอง) เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้สักการะบูชา ติดต่อสอบถาม.. พระครูวรสุตเขต โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘
E-mail:Prasert372@hotmail.com  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ดิฉันขอร่วมทำบุญสร้าง....พระประจำวันเกิด...วันอังคาร....โอนเงินไป..ให้..2500บาท

จาก....นาง..เกษร...ผังสุวรรณดำรง....โทร.089.226.5333.....สาธุ..สาธุ..สาธุ..อนุโมทามิ


• ...ความอยาก...

• อานิสงส์ของบุญ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• เราคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราคิดเป็นเพียงภาพถ่าย

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย