บอกบุญกฐินสามัคคี ครั้งแรก ครั้งเดียว และควรจะเป็นครั้งสุดท้าย

 chai-aroon    11 เม.ย. 2556

อาตมภาพ เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด บวชเป็นพระภิกษุก็ที่กรุงเทพฯ เห็น และอยู่กับความเจริญมากมาย ศึกษาธรรมมาตั้งแต่เด็ก เห็นแล้วว่าไม่ควรอยู่ในเมืองหลวง จะขอใช้ชีวิตในช่วงสุดท้าย และจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทางโลก ทำประโยชน์ให้กับสังคม และพระพุทธศาสนาต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จึงได้ย้ายตัวเองออกสู่ป่าสงบ มุ่งปฏิบัติธรรม และก็ได้มาอยู่ที่ วัดผาจอมนาง อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็นวัดร้างมาเกือบ 100 ปีแล้ว ปัจจุบัน อาตมภาพต้องการ เพียงบูรณะสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม สร้างธรรมในใจคน มากกว่าการสร้างวัตถุ ซึ่งวัดในประเทศไทย มีมากกันอยู่แล้ว ปัจจุบันอาตมภาพอยู่มานาน 3 ปี แล้ว ก็ได้พัฒนามาหลายอย่าง จากที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันก็มีแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องการในปัจจุบัน อีกหลายอย่าง จะขอแยกตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
1 ที่เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง อาจเป็นถังน้ำขนาดใหญ่ หรือก่อปูน (ปัจจุบันมีด้านล่าง ไม่มีบนภูเขา หน้าถ้ำ)
2 เครื่องปั๊มน้ำอย่างดี (3 แรงม้าขึ้นไป หรือแบบสเมิร์ท)
3 กุฏิพระสงฆ์ แบบสมถะ ไม่หรูหรา เหมาะการวิปัสสนา
4 ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งอยู่หน้าถ้ำ บนเขา สูงชันจากถนน่ขึ้นไปประมาณ 300 เมตร ซึ่งของเดิมมีอยู่แล้วแต่ทรุดโทรมมาก เสาขาดไปแล้ว 2 ต้น ปีพ.ศ.2556 นี้ เป็นครั้งแรกของวัดผาจอมนาง ที่มี กฐินสามัคคี จากชลบุรี กำหนดการในวันที่ 10 พ.ย. 2556 อาตมภาพก็จะใช้เงินจำนวนที่ได้ ไม่ว่าจะได้เท่าไรก็สร้างให้แล้วเสร็จในวงเงินนั้น และก็จะไม่สร้างอะไรอีก หลังจากงานกฐินสามมัคคีนี้แล้ว ญาติโยมคนใดศรัทธาอยากทำบุญก็ทำได้ แต่อาตมภาพจะไม่บอกบุญทางสื่อใดๆ อีก
5 โรงครัว ที่ทำอาหาร หรือเก็บของต่างๆ เช่น หมอน ผ้าห่ม เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้น จึงขอบอกบุญญาติโยม คนใดที่สนใจจะร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ ได้ 3 ทาง ดังนี้ คือ
1 อาจจัดเป็นผ้าป่ามาร่วมก่อน หรือในวันงานกฐิน ก็ย่อมทำได้
2 หากปัจจัยน้อยอาจร่วมทำบุญผ่านบ/ช ธนาคารกรุงไทย สาขา จ.เลย เลขที่ 403-0-57202-2 พระวีรนาท เตชปญฺโญ
3 ติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทร 086-2193243 ได้ทุกเวลา ตลอด 24 ช.ม. หรือติดต่อผ่านทาง email: [url][url]peetoorkrup@hotmail.co.th[/url[/url]]
ในท้ายที่สุดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ญาติโยมสาธุคนทุกท่าน เจริญพร...


ที่มา : www.phajoamnang.com


ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วย ถ้ามีโอกาสจะเดินทางไปร่วมกฐินครั้งนี้ บุญใครทำ คนนั้นได้ ทำมากหรือน้อยก็ได้บุญขึ้นอยู่ที่ใจเรามีจิตศรัทธาแค่ไหน


Count Down 10 วัน แห่งบุญใหญ่ 10 พ.ย. 56 กฐินสามัคคีปฏิบัติการฟื้นฟูวัดผาจอมนาง ที่ร้างมานานเกือบ 100 ปี ครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้าย แห่งการสร้างที่พอเพียง ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ และกุฏิพระสงฆ์ Count Down 10 วัน แห่งบุญใหญ่


  3,327 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย