ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าที่ดินวัดหนองลาด ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 5/3/2566

 socoman    31 ธ.ค. 2565

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี🙏
ณ วัดหนองลาด ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ ตารางวาละ ๓๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา และบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด
กำหนดการ
เวลา ๑๐.๓๐น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐น ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐น ถวายผ้าป่าสามัคคี
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา พร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว
ติดต่อร่วมบุญได้ที่
เพจวัดหนองลาดชัยนาท
พระอธิการธีระวัฒน์ อภิวฑฺฒโน(เจ้าอาวาสวัดหนองลาด) โทร.๐๙๕-๙๔๖-๔๕๙๕
ส.อบต.พัชราวลัย ปาละพงษ์ โทร.๐๘๗-๑๙๖-๓๖๓๖
ผู้ช่วย ชไมพร จำปาทอง โทร.๐๙๓-๓๐๘-๔๒๕๔
#ศิษย์หลวงพ่อหนึ่งวัดหนองลาดชัยนาท

บัญชี ธกส 020208683472 วัดหนองลาด
  260 

  แสดงความคิดเห็น• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• ๗๓.ปางปรินิพพาน

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• ความรักที่แท้ คืออะไร

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• อำนาจแห่งความงาม (มุทุลักขณชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย