ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น 10 วัด เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554

 s    20 ก.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 10 วัด ณ ศูนย์การค้าแฟร์ชั่นไอซ์แลนด์ ถนนรามอินทรา กม.10 เขตคันนายาว กรุงเทพฯในโอกาสทำบุญฉลองครบรอบ 16 ปี พ.ศ. 2554 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ได้กราบอาราธนานิมนต์พระธุดงคกรรมฐานมาฉันภัตตาหารและรับผ้าป่าสามัคคี จำนวน 10 วัด เพื่อที่จะได้นำปัจจัย ไปสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ และซื้อที่ดินขยายวัด เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป

กำหนดการเวลา 06.30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงานเวลา 07.15 น. ตักบาตรพระกรรมฐาน จำนวน 10 รูป พร้อมพระติดตาม 6 รูป รวม 16 รูปเวลา 08.00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่าฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แสดงพระธรรมเทศนา
รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มารับผ้าป่าในครั้งนี้1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย (ผ้าป่าสร้างเจดีย์)2.หลวงปู่เจริญ ราหุโล วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล)3.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ผ้าป่าซ่อมแซมกุฏิ)4.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (ผ้าป่าสร้างศาลาเอนกประสงค์)5.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ผ้าป่าสร้างโบสถ์จัตุรมุข)6.หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (ผ้าป่าสร้างที่พักปฏิบัติธรรม)7.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ (ผ้าป่าสร้างพระพุทธรูป)8.หลวงพ่อฉลวย อชิโต วัดป่าโนนหินเสื่อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (ผ้าป่าสร้างกุฏิ)9.หลวงพ่อไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (ผ้าป่าบำรุงวัด)10.หลวงพ่อสุภาพ ฉันทชาโต วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ผ้าป่าสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม)


รถเมย์ที่ผ่าน : สาย 26 , 60 , 71 , 96 , 115 ปอ.501 , ปอพ.25 และรถตู้ที่มามีนบุรีโดยส่วนใหญ่
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
หรือ โอนเงินบริจาคไปที่ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าแฟชั่นฯ 23 กรกฎา 54”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 171-250497-2


ผู้ประสานงาน
1. คุณกิตติ วิเศษศักดากร โทร. 081-4415223
2. รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. 089-0633863
3. คุณสิริภา ลิขิตศรัณย์ โทร. 02-9475000
4. คุณสรศักดิ์ บุณยพุกกณะ โทร. 081-8432416ที่มา : http://www.baanruenthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=952http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3448


• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วัฏสงสาร เราสร้างเองโดยแน่แท้ และจักแก้ได้ด้วยมรรคจนหักหาย จิตมุ่งสร้างวัฏฏะวนจนวุ่นวาย หยุดเวียนว่ายเราทำได้..ไม่สร้างมัน

• กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

• เหตุใดจึงห้ามฆ่า

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย