ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคล

 prochzi  

ด้วยวัดสิริมงคลได้ทำการสร้างอุโบสถแบบล้านนาขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และฆราวาสตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันทว่าการก่อสร้างนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ยังขนาดในเรื่องของการตกแต่งและการปูพื้นกระเบื้องดังนั้นทางอาตมาภาพจึงใคร่เจริญพรเรียนเชิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา ดังมีรายการดังต่อไปนี้
๑.พญานาคราชจำนวน ๑ ตัว ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท
๒.เทวดานั่งรักษาประตูทางเข้าอุโบสถจำนวน ๒ องค์ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.กระเบื้องปูพื้นอุโบสถ แผ่นละ ๑๐๐ บาท
หากท่านจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้ หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดสิริมงคล เบอร์โทร 085-6189289 หรือจะร่วมทำบุญโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพง ชื่อบัญชี พระ,มหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เลขบัญชี 3581144345 ก็ได้ครับผม https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,734


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย