ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคล

 prochzi    7 ม.ค. 2554

ด้วยวัดสิริมงคลได้ทำการสร้างอุโบสถแบบล้านนาขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และฆราวาสตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันทว่าการก่อสร้างนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ยังขนาดในเรื่องของการตกแต่งและการปูพื้นกระเบื้องดังนั้นทางอาตมาภาพจึงใคร่เจริญพรเรียนเชิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา ดังมีรายการดังต่อไปนี้
๑.พญานาคราชจำนวน ๑ ตัว ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท
๒.เทวดานั่งรักษาประตูทางเข้าอุโบสถจำนวน ๒ องค์ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.กระเบื้องปูพื้นอุโบสถ แผ่นละ ๑๐๐ บาท
หากท่านจะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้ หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดสิริมงคล เบอร์โทร 085-6189289 หรือจะร่วมทำบุญโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพง ชื่อบัญชี พระ,มหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เลขบัญชี 3581144345 ก็ได้ครับผม
สำหรับกระเบื้องปูพื้นนั้นทางวัดมีความต้องการเร่งด่วนที่จะทำเพราะว่าจะได้ใช้อุโบสถเป็นสถานที่บรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะนี้ทางวัดมีเงินทุนสำหรับปูพื้นกระเบื้องอยู่แล้ว ๓๘,๐๐๐ บาท แต่ทว่า เนื้อที่ของอุโบสถนั้นมีถึง ๒๒๐ ตารางเมตร เงินจำนวนนั้นไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ เพราะกระเบื้องปัจจุบันราคาอยู่ที่กล่องละ ๖๐๐ บาท ค่าแรงในการจ้างช่างมาปูตางรางเมตรละ ๗๐ บาท ดังนั้นอาตมาภาพอยากจะขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านได้ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องปูพื้น


สำหรับพญานาคที่อาตมภาพจะสร้างนั้นมีรูปลักษณะดังรูปที่เห็นอยู่นี้ครับผม


รูปเฉพาะส่วนหัว/ส่วนเทวดาที่นั่งรักษาประตูทางเข้าอุโบสถนั้นทางอาตมาภาพได้แบบอย่างมาจากวัดในตัวเมืองเชียงใหม่เดิมของเขามีลักษณะเป็นยักษ์แต่ท่านจะปรับเปลี่ยนเป็นเทวดาดังรูปตัวอย่างที่นำมาประกอบ


รูปของเดิมเป็นอย่างนี้


รูปถ่ายอีกมุมหนึ่งครับผม


  3,540 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย