..(ร่วมอุปถัมภ์งานเผยเเผ่ธรรมทาน).....ด้วยปรับปรุงเครื่่องส่ง..สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..24 ชม.(รับ 25 กองทุน)

 พระไทย    2 ต.ค. 2555

 ..(ร่วมอุปถัมภ์งานเผยเเผ่ธรรมทาน).....ด้วยปรับปรุงเครื่่องส่ง..สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..(รับผู้อุปถัมภ์ 25 เจ้าภาพกองทุน) 

........ขอเชิญสาธุชนนักสร้างบุญกุศลทุกท่าน ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมสนุบสนุนกองทุนเพื่อปรังปรุงเครื่องส่งสัญญาณ ของสถานีวิทยุ FM 87.50 เม็กกะเฮอร์
(สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..(25 กองทุน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ด้านหน้า ของ พุทธอุทยานประวัติศาตร์มหาราชหยกขาว อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย..สายนครสวรรค์-พิษณุโลก)

........เนื่องจาก เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ fm 87.50 เม็กกะเฮอร์ท (วิทยุธรรมะกระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม.. ได้ใช้งานเพื่องานเผยเเผ่พระศาสนา ด้วยการนำสาระธรรมะ , ข้อวัตรปฏิบัติธรรม, ธรรมะครูบาอาจารย์ ,ตลอดถึงหลักความรู้ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่ออุบาสก-อุบาสิกา รวมถึงเป็นสื่อเพื่อกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระศาสนา ในช่สงเวลาสำคัญเเละ จุดประชาสัมพันธ์การสร้างบุญกุศลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจของเกษตกร เเละหน่วยงานในสังคมต่างๆได้ ใช้ประโยชน์ของ สถานีวิทยุ
...........ด้วยการใช้งานอันเป็นประโยชน์ต่อ สาธุชน ทั้งชาวพุทธ เเละสังคม ที่อยู่ในบริเวณการกระจายเสียง คือ จังหวัดพิจิตร-นครสวรรค์-พิษณุโลก-กำเเพงเพชร เเละใกล้เคียงได้รับประโยชน์ในการกระจายเสียงธรรมไปสู่สังคม เป็นเวลาค่อนข้างยาวนานพอสมควร เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยกัน จึงทำให้เครื่องส่งสัญญาณเกิดการเสื่อมสภาพของเทคโนโลยี เป็นเหตุให้การส่งสัญญาณชำรุดไป

..........ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดโครงการปรับปรุง บูรณสถานีวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม Fm. 87.50 เม็กกะเฮอร์ขึ้น เพื่อให้สถานีได้สร้างประโยชน์อีกครั้งหนึ่งในงานเผยเเผ่พระศาสนาตามหลักธรรมะคำสังสอนของพระพุทธองค์...โดยเฉพาะหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เเละยังช่วยเหลือสังคมในข้อมูลข่าวสารได้อีกทางหนึ่่ง

จึงขอเชอญชวน..สาธุชนผู้เห็นประโยชน์ในการบูรณะสถานีวิทยุธรรมะเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์งานบูรณเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด


 สามารถร่วมบุญร่วมอุปถัมภ์บูรณะสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm.87.50 MhZ.
(ออกอากาศ ผ่าน 4 จังหวัด คือ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร) ดังนี้ 

1.ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับผู้ใจบุญเจ้าภาพ จำนวน 25 กองทุน)

2.ร่วมอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลักเพื่อบูรณะเครื่องส่งสถานี
จำนวน 125,000 บาท..
((ผู้อุปถัมภ์จะติด ชื่อเจ้าภาพไว้ที่ด้านหน้าสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน )


3.อุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา
 สำหรับการขออุปถัมภ์  
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่
อีเมล์ ...lamphongdhamma@hotmail.com


 ของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพอุปถัมภ์ 

-รับล็อคเก็ตบูชาหลวงปู่เงิน 1 องค์
(ซึ่งอธิฐานจิตในงานทำบุญใหญ่ 195 ปี หลวงปู่เงินที่ผ่านมาก)
(สำหรับ 1กองทุน)
((เเละคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์..ทางสถานีจะประกาศโมทนาทุกอาทิตย์ ))

 วัตถุประสงค์การอุปถัมภ์เครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน fm 87.50. mhz.. 

1. ได้ทานบารมี...ในส่วนของธรรมทาน..
2. ได้เป็นส่วนในการเผยยเผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า
3. ได้สร้างเเสงสว่างเป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ยังหาทางออกชีวิต
4. เป็นเเนวทางดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเเละถูกต้องของเหล่าชาวพุทธ
5. เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับเป็นสื่อสีขาวเป็นทางเลือกของคนในสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่องสังคม
6. เป็นสื่อในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง..ด้วยหลังธรรมะคุณธรรมในสังคม(สัมมาทิฏฐิ)
7. ทำให้ผู้สนใจในการอบรมปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้หลักในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน(เบื้องต้น)
8. ทำให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์บุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา..ในพุทธสถานทั่วไป อานิสงส์การสนับสนุนปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน 

1. ได่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจในคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
2. ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทุกภพชาติ(การมีความคิดเห็นอย่างถูกต้อง)
3. ไม่เกิดความเห็นผิดติดตัวไปทุกภพชาติ
4. เป็นบาทฐานในการรองรับธรรมะในพระศาสนา
5. เป็นผู้ที่ได้สั่งสมทานบารมี..เป็นหนึ่งในบารมีธรรมเเบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6. เป็นมหาทาน....อย่างธรรมทาน..ซึ่งได้อานิสงส์มากที่สุดในทานบารมี
7. ทำให้เกิดปัญญารู้เเจ้งในธรรมะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...เหมือนกับที่เราเคยช่วยเผยเเผ่ธรรมให้สาธุชนทั่วไป....บุญที่จะเกิดจากการกระจายเสียงธรรมะไปสู่สาธุชน ภายใน 4 จังหวัดที่สามารถรับสัญญานได้
นั้นขอให้อานุภาพเเห่งบุญนี้จงส่งผลดลบัลดาลเเด่ผู้อุปถัมภ์ร่วมสนับสนุนการบูรณะสถานีธรรมะ
ให้ทุกท่านได้มีปัญญารู้เเจ้ง..ในธรรมะ..สติรู้คิด...เข้าถึงธรรมะ..เข้าใจธรรมะ...บรรลุสัจธรรมทั้งในปัจจุบันเเละอดีตเทอญ....สาธุ ((ดำเนินการบูรณสถานีโดย)) 

ชมรมธรรมะเพื่อชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู เเละสาธุชนทั่วไป
ที่ปรึกษา วิทยุโดย เครื่อข่ายพุทธบริษัทสากล
พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ
 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  
www.dhammadee.com
หรือ fackbook...lamphongdhamma@hotmail.comการดำเนินการออกอากาศ
ทุกวัน 24 ชม.การดำเนินการปรับปรุง
ตามกำลังปรับปรุง
ก่อนเดือนงานบุญใหญ่ วัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555


ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน
จำนวน 125,000 บาท ((มีธรรมนำชีวิต...เหมือนมีสมบัติมหาศาสตร์))
((หาซื้อขายไม่มี......หาขอที่ไหนไม่พบ...ธรรรมะอยู่ที่ใจสั่งสมไปให้ถึงธรรม))) 


..............ธรรมะวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าสู่ครอบครัวสู่สังคม.....................
...................ด้วยวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน......................


 (((ร่วมงานเผยเเผ่ธรรมะเเละหลักการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน...เพื่อเปิดเเสงสว่างสู่สังคม........))) 


 สอบถามข้อมูลร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุงเครื่องส่งสถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนา 
โทร.089-899-4099
เวลา 09.00-16.00 น.ที่มา : ร่วมเผยเเผ่ธรรมะพุทธวิปัสสนา....ส่งมอบธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสู่ชุมชน


เครื่องส่งสัญญาณที่กำลังปรับปรุงบูรณะ...เพื่อให้การกระจายเสียงธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน..ได้เกิดประโยชน์สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับข้อธรรมสำหรับการอบรมพระกรรมฐาน เเก่สาธุชน..อุบาสก-อุบาสิกา ให้เข้าใจธรรมะมากที่สุด.....เพื่อให้เป็นสื่อสีขาวของสังคมอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งเปิดโอกาศให้..พุทธบริษัทได้รับบุญเเละมีส่วนร่วมในงานเผยเเผ่ธรรมะ

...........ด้วยการร่วมอุปถัมภ์การปรับปรุง เครื่องส่งสถานีวิทยุ...
..ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดโอกาศให้สาธุชนได้มีส่วนในงานเผยเเผ่ธรรมะวิปัสสนา

((ด้วยการข้ออุปถัมภ์))

1.เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับ 25 กองทุนเท่านั้น)

2. เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ปรับปรุงสถานนี้ทั้งหมด
ด้วยการอุปถัมภ์ ปัจจัยปรับปรุงเครื่องส่ง 125,000 บาท

3. หรือจะร่วมสมทบกองทุนปรับปรุงตามกำลังทรัพย์ ก็ตามอัธยาศัย

((ร่วมเป็นส่วหนึ่งในการกระจายเสียงธรรมะเพื่อสันติสุข..เพื่อความเข้าถึงการปฏิบัติธรรมในทุกที่ของการกระจายเสียง)))


เสาส่งสัญญาณวิทยุเพื่อการเผยเเผ่ธรรมะเกี่ยวกับข้อวัตรเเละความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
fm.87.50 mhz.
กระจายเสียงธรรมสัญญาณผ่าน 4 จังหวัด บางส่วน
อาทิ จ.พิจิตร-พิษณุโลก-นครสวรรค์-กำเเพงเพชร

ซึ่งจะเป็น
-สื่อเพื่อบำบัดทางจิต
-สื่อเพื่อการเเนะนำการอบรมภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..
-สื่อเพื่อการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของสังคม
-สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวบุญต่างๆ
เเละประโยชน์ของข่าวสารน่ารู้ของเกษตรกร..

เเละอีกมากมาย


วิทยุตั้งเสียงธรรมะพุทธอวิปัสสนากรรรมฐาน
เพื่องานเผยเเผ่ธรรม โดยเฉพาะการเผยเเผ่ข้อวัตรเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสู่ความเจริญในจิตใจของสังคม.

....โดยสถานีวิทยุ....ตั้งอยู่ในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว...ซึ่งเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมพระกรรมฐาน ติดถนนเอเชีย..

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ธรรมะเพื่อสังคม ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 3 ปีเเล้วจึงทำให้เกิดการชำรุดเเละขาดประสิทธภาพในการส่งสัญญาณ
จึงทำให้เกิดการปรับปรุงเครื่องส่งใหม่...เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยเเผ่ธรรม...ต่อสาธุต่อไป

สามารถร่วมบุญเพื่อขออุปถัมภ์ ปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุได้ ดังนี้

1.ขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะ 1 กองทุน
กองทุนล่ะ 5,000 บาท (รับ 25 กองทุน)

2.ขออุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลักเพื่อบูรณะเครื่องส่งสถานี
จำนวน 125,000 บาท

3.ขออุปถัมภ์ร่วมสมทบกองทุนตามกำลังทรัพย์ศรัทธา


สำหรับการขออุปถัมภ์
สามารถเเจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์ด้วยการเเจ้งที่ โทรศัพท์ 089-899-4099
หรือส่งข้อความเเจ้งความประสงค์ที่ อีเมล์ lamphongdhamma@hotmail.com


เจ้าภาพรับของที่ระลึก..เป็นล็อคเก็ต..เนื่องในงานทำบุญอุทิศหลวงปู่เงิน 1 องค์


เเละรับฟรีสติกเกอร์หลวงปู่เงิน 1 เเผ่น (สำหรับติดรถหรือบ้าน) สำหรับเจ้าภาพ 9 เเผ่น
เป็นของที่ระลึกมงคล..เนื่องในงานทำบุญใหญ่ 195 ปีหลวงปู่เงินที่ผ่านมา


ธรรมะจะเดินทางไปสู่สังคมอีกครั้ง...ผ่านวิทยุเสียงธรรมะเพื่อสังคม
ซึ่งกำลังปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งในบุญการปรับปรุงเครื่องส่งสถานีนี้ได้
((สามารถเเนะนำให้ผู้ที่เรารักสามารถร่วมบุญกระจายเสียงธรรมะไปสู่สังคม...เพื่อจะๆด้รับอานิสงส์ในการเข้าถึงธรรมะ...เข้าใจธรรมะ...จากการเผยเเผ่ธรรมเป็นทาน))
...รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์ 25 เจ้าภาพ เท่านั้น....

(( ธรรมะเท่านั้นจะช่วยโลกให้เกิดสันติสุข ))
หนึ่งการอุปถัมภ์ของท่าน คือสันติภาพของโลก..อย่างสงบสุขร่มเย็น...ด้วยธรรมะที่ชโลมสู่ใจ


ความทุกข์ต่างๆ...จะจางหายได้ด้วยธรรมะ
............(((ธรรมะโอสถ)))...............


******ธรรมะที่เราร่วมอุปถัมภ์ส่งไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรม.....
******ธรรมะนั้นย่อมจะสะท้อนย้อนกลับมาสู่เราผู้อุปถัมภ์การเผยเเผ่ธรรมให้เกิดความเข้าใจในธรรมได้เช่นกัน......((อนุญาติให้เเนะนำให้ผู้ที่เรารัก..ครอบครัว..ญาติมิตร..ได้มีส่วนร่วมบุญในการเผยเเผ่ธรรมะผ่านวิทยุธรรมะ
..ในการปรับปรุงสถานีวิทยุพุทธธรรมะวิปัสสนากรรมฐาน ได้...


((เพื่อให้ได้ปรับปรุงสถานีวิทยุก่อนวันปิยมหาราช นี้))


..เเละเพื่อจะได้ให้ผู้ที่เรารักได้รับอานิสงส์ผลบุญ...ในการจะมีความรู้เเจ้งในการปฏิบัติธรรมจากการช่วยกระจายเสียงธรรมจากการปฏิบัติให้เเก่ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ในครั้งนี้ เเละบุญจะได้ติดตัวเราไป...จนตาบเท่าฝั่งเเห่งพระนิพพานเทอญ....

*****........เปิดเเสงสว่างทางปัญญาสู่สังคม...เหมือนได้เปิดโลกเเห่งความสุข...*******ธรรมะจะไม่ถูกทำลายไป ..เพราะเราช่วยกันเป็นส่วหนึ่งในการบำรุงรักษาซึ่งคำสั่งสอนอันเป็นสัจธรรม


คำสั่งสอนธรรมะ..กำลังจะกำลังผ่านพ้นอุปสรรค...เพื่อสร้างความสิวิไลเเห่งจิตใจ


--คำสั่งสอนธรรมะ..กำลังจะกำลังผ่านพ้นอุปสรรค...เพื่อสร้างความสิวิไล...ความเบิกบาน...เเห่งจิตใจ--


  3,553 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย