ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินประทาน ประจำปี 2555

 kittichon    30 ก.ย. 2555

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินประทาน จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพือนำไปทอดถวาย ณ วัดดู่พงษ์ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เพือนำปัจจัยไปก่อสร้างหน้าบันอุโบสถ ได้ดำเนินการก่อสร้างมา 5 ปี ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในชลบท ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกิต 085-1622579
  3,553 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย