ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ
 ผู้มาเยือน ผู้เห็นภัย   11 เม.ย. 2555

ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะในงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี
ใช้สื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์สังคมนิยมความถูกต้อง


 เปิดอ่านหน้านี้  2687 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย