บอกบุญซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ต่อเติม ซ่อมแซมภายในที่พักสงฆ์ถ้ำฤาษี

 chai-aroon     11 มี.ค. 2564

เนื่องจากที่พักสงฆ์ถ้ำฤาษี ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย กำลังเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ในส่วนต่อขยายจากศาลาซึ่งเป็นโรงครัว เป็นที่เตรียมอาหารของพระสงฆ์ และที่ล้างจาน ซึ่งยังขาดปัจจัยในการซื้อวัสดุก่อสร้าง มีรายการดังต่อไปนี้
1.ทราย 10 คิว คิวละ 600.- บาท เป็นเงิน 6,000.-
2. หิน 10 คิว คิว คิวละ 600.- บาท เป็นเงิน 6,000.-
3. ปูนก่อ/ปูนเท ถุงละ 115/130.- บาท จำนวน 30 ถุง เป็นเงินประมาณ 3,900.- บาท
4. ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร 2 ถัง ใบละประมาณ 5,000.- บาท เป็นเงินประมาณ 10,000.- บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 25,900.- บาท ญาติโยมท่านใดจะร่วมทำบุญบางส่วน หรือทั้งหมด สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ พระวีรนาท เตชปญฺโญ เบอร์โทร 062-5543363 หรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 775-0-13711-4
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยอวยชัยได้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดแล้วขอให้สำเร็จโดยทุกคนทุกท่านเทอญ.


3,643


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย