สร้างศาลาลานธรรม

 puhenpai    3 มิ.ย. 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพื้นหินขัดศาลาลานธรรม ของที่พักสงฆ์มงคลธรรมหมู่ 9 บ้านจำรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 80,376 บาท (แปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบหกบาท) หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร. 097 997 9519


• อามิสทาน

• สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

• เต่าชอบโอ้อวด (คังเคยยชาดก)

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• "ไฟสุมอก" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• ๓๓.ปางประทับเรือ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย